Bergsskoleingenjör
Metall- & verkstadsteknik

Utbildningsfakta

Utbildningens namn: Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik

Yrkeshögskolepoäng: 600 Yhp   ( 3 år )  1 poäng motsvarar 1 dags utbildning.

Studieort: Filipstad

Studieform: 3-5 skolförlagda dagar i veckan och 25 % LIA.

Studietakt: Helfart, 3 år

Antal platser: 25 st.

Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart: Augusti

Förkunskaper och behörighet: Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning samt särskild behörighet: Matematik 3c, fysik och kemi 1 eller motsvarande.

Ansökningstid: 1 feb – 15 maj.

Urval: Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen: Yrkeshögskoleexamen Bergsskoleingenjör – Metall- och verkstadsteknik.

 

Programmets kurser

Termin 1

Materialkunskap 20 p

Matematik för ingenjörer 25 p

Metallurgi grundkurs 25 p

Metallurgisk och fysikalisk kemi 25 p

Kemi för ingenjörer 15 p

Termin 2

Mekanik 15 p

Stål och dess legeringselement 25 p

LIA A 50 p

Termin 3

Entreprenadjuridik 20 p

Arbetsledning 20 p

Grundläggande bearbetningsteknik 20 p

Skärande bearbetning 20 p

Värmebehandling och ugnsteknik 20 p

Industriell ekonomi 20 p

Termin 4

Metallurgisk processteknik 15 p

Metallernas gjutning 10 p

Avancerad bearbetningsteknik 25 p

Stålets mikrostruktur och egenskaper 25 p

LIA B 25 p

Termin 5

Infodringsmaterial och slagger 25 p

Termodynamik för stål i fast fas 25 p

Karaktärisering av kommersiella stål 25 p

LIA C (Del 1) 25 p

Termin 6

LIA C (Del 2) 50 p

Examensarbete 50 p

Träffa studenter

Är du nyfiken på hur det är att plugga på Bergsskolan?