Bergsskoleingenjör
berg- & anläggningsteknik

Utbildningsfakta

Utbildningens namn: Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik

Yrkeshögskolepoäng: 600 Yhp   ( 3 år )  1 poäng motsvarar 1 dags utbildning.

Studieort: Filipstad

Studieform: 3-5 skolförlagda dagar i veckan och 25 % LIA.

Studietakt: Helfart, 3 år

Antal platser: 25 st.

Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart: Augusti

Förkunskaper och behörighet: Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning samt särskild behörighet: Matematik 3c, fysik 2 och kemi 1 eller motsvarande.

Ansökningstid: 1 feb – 15 maj.

Urval: Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen: Yrkeshögskoleexamen Bergsskoleingenjör – Berg- och anläggningsteknik.

 

Programmets kurser

Termin 1

Materialkunskap 20 p

Matematik för ingenjörer 25 p

Geologi 1 25 p

Kemi för ingenjörer 15 p

Geologi 25 p

 

Termin 2

Bergteknik 25 p

Mekanik 15 p

LIA A 50 p

 

Termin 3

Entreprenadjuridik 20 p

Mineralteknik 20 p

Bergsmekanik 20 p

Industriell ekonomi 20 p

Geoteknik 20 p

 

Termin 4

Markbyggnad 15 p

Mätningsteknik 10 p

Bergmekanik 2 25 p

Inre och yttre miljö 25 p

LIA B 25 p

 

Termin 5

Arbetsledning 20 p

CAD 15 p

Mineralekonomi 40 p

LIA C (Del 1) 25 p

 

Termin 6

LIA C (Del 2) 50 p

Examensarbete 50 p

 

 

Träffa studenter

Är du nyfiken på hur det är att plugga på Bergsskolan?