Utbildningsplaner

Nedan hittar du utbildningsplanen för din utbildning.

Utbildningsplan Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år)

Utbildningsplan Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år)

Utbildningsplan Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2år)

Utbildningsplan Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2år)

 

Nedan finns kursplaner till Bergsskolans alla kurser inom respektive program.

Kursplaner Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år)

BIB001 Materialkunskap

BIB002 Matematik för ingenjörer

BIB003 Mekanik

BIB004 Kemi för ingenjörer

BIB005 Geologi 1

BIB006 Geologi 2

BIB007 Bergteknik

BIB008 Lärande i arbete A

BIB009 Entreprenadjuridik

BIB011 Mineralteknik

BIB012 Bergmekanik

BIB013 Ekonomi

BIB014 Geoteknik

BIB015 Markbyggnad

BIB016 Mätteknik

BIB021 Arbetsledning

BIB017 Bergmekanik 2

BIB018 Inre och yttre miljö

Kurser som går senare i utbildningen kommer att beslutas under december 2021. Nedan finns förslag till beslut för de återstående kurserna inom Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år) 

BIB019 Lärande i arbete B

BIB020 CAD

BIB022 Mineralekonomi

BIB023 Lärande i arbete C

BIB024 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år)

BIM001 Materialkunskap

BIM002 Matematik för ingenjörer

BIM003 Mekanik

BIM004 Kemi för ingenjörer

BIM005 Metallurgisk och fysikalisk kemi

BIM006 Metallurgi grundkurs

BIM007 Stål och dess legeringselement

BIM008 Lärande i arbete A

BIB009 Entreprenadjuridik

BIM010 Arbetsledning

BIM011 Grundläggande bearbetningsteknik

BIM012 Värmebehandling och ugnsteknik

BIM013 Ekonomi

BIM014 Metallurgisk processteknik

BIM015 Metallernas gjutning

BIM016 Avancerad bearbetningsteknik

BIM017 Stålets mikrostruktur och egenskaper

Kurser som går senare i utbildningen kommer att beslutas under december 2021. Nedan finns förslag till beslut för de återstående kurserna inom Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år)

BIM018 Lärande i arbete B

BIM019 Infodringsmaterial och slagger

BIM020 Termodynamik för stål i fast fas

BIM021 Karakterisering av kommersiella stål

BIM022 Lärande i arbete C

BIM023 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2år)

BTB001 Materialkunskap

BTB002 Matematik för tekniker

BTB003 Fysik

BTB004 Kemi för tekniker

BTB005 Geologi 1

BTB006 Geologi 2

BTB007 Bergteknik

BTB008 Lärande i arbete 1

BTB009 Entreprenadjuridik

BTB010 Arbetsledning

BTB011 Mineralteknik

BTB012 Bergmekanik

BTB013 Ekonomi

BTB014 Geoteknik

BTB015 Markbyggnad

BTB016 Mätteknik

BTB017 Lärande i arbete 2

Kurser som går senare i utbildningen kommer att beslutas under december 2021. Nedan finns förslag till beslut för de återstående kurserna inom Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2år)

BTB018 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2år)

BTM001 Materialkunskap

BTM002 Matematik för tekniker

BTM003 Fysik

BTM004 Kemi för tekniker

BTM005 Metallurgisk och fysikalisk kemi

BTM006 Metallurgi grundkurs

BTM007 Stål och dess legeringselement

BTM008 Lärande i arbete 1

BIB009 Entreprenadjuridik

BTM010 Arbetsledning

BTM011 Grundläggande bearbetningsteknik

BTM012 Värmebehandling och ugnsteknik

BTM013 Ekonomi

BTM014 Metallurgisk processteknik

BTM015 Metallernas gjutning

BTM016 Lärande i arbete 2

Kurser som går senare i utbildningen kommer att beslutas under december 2021. Nedan finns förslag till beslut för de återstående kurserna inom Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2år)

BTM017 Examensarbete

Elever