Utbildningsplaner

Nedan hittar du utbildningsplanen för din utbildning.

Utbildningsplan Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år)

Utbildningsplan Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år)

Utbildningsplan Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2år)

Utbildningsplan Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2år)

 

Nedan finns kursplaner till Bergsskolans alla kurser inom respektive program.

Kursplaner Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år)

BIB001 Materialkunskap

BIB002 Matematik för ingenjörer

BIB003 Mekanik

BIB004 Kemi för ingenjörer

BIB005 Geologi 1

BIB006 Geologi 2

BIB007-Bergteknik

BIB008 Lärande i arbete A

BIB009 Entreprenadjuridik

BIB011 Mineralteknik

BIB012 Bergmekanik

BIB013 Ekonomi

BIB014 Geoteknik

BIB015 Markbyggnad

BIB016 Mätteknik

BIB021 Arbetsledning

BIB017 Bergmekanik 2

BIB018 Inre och yttre miljö

BIB019 Lärande i arbete B

BIB020 CAD

BIB022 Mineralekonomi

BIB023 Lärande i arbete C

BIB024 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år)

BIM001 Materialkunskap

BIM002 Matematik för ingenjörer

BIM003 Mekanik

BIM004 Kemi för ingenjörer

BIM005 Metallurgisk och fysikalisk kemi

BIM006 Metallurgi grundkurs

BIM007 Stål och dess legeringselement

BIM008 Lärande i arbete A

BIB009 Entreprenadjuridik

BIM010 Arbetsledning

BIM011 Grundläggande bearbetningsteknik

BIM012 Värmebehandling och Ugnsteknik

BIM013 Ekonomi

BIM014-Metallurgisk-processteknik

BIM015-Metallernas-gjutning

BIM016-Avancerad-bearbetningsteknik reviderad

BIM017 Stålets mikrostruktur och egenskaper

BIM018 Lärande i arbete B

BIM019 Infodringsmaterial och slagger

BIM020 Termodynamik för stål i fast fas

BIM021 Karakterisering av kommersiella stål

BIM022 Lärande i arbete C

BIM023 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2år)

BTB001 Materialkunskap

BTB002 Matematik för tekniker

BTB003 Fysik

BTB004 Kemi för tekniker

BTB005 Geologi 1

BTB006 Geologi 2

BTB007-Bergteknik

BTB008 Lärande i arbete 1

BTB009 Entreprenadjuridik

BTB010 Arbetsledning

BTB011 Mineralteknik

BTB012 Bergmekanik

BTB013 Ekonomi

BTB014 Geoteknik

BTB015 Markbyggnad

BTB016 Mätteknik

BTB017 Lärande i arbete 2

BTB018 Examensarbete

Kursplaner Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2år)

BTM001 Materialkunskap

BTM002 Matematik för tekniker

BTM003 Fysik

BTM004 Kemi för tekniker

BTM005 Metallurgisk och fysikalisk kemi

BTM006 Metallurgi grundkurs

BTM007 Stål och dess legeringselement

BTM008 Lärande i arbete 1

BIB009 Entreprenadjuridik

BTM010 Arbetsledning

BTM011 Grundläggande bearbetningsteknik

BTM012 Värmebehandling och Ugnsteknik

BTM013 Ekonomi

BTM014-Metallurgisk-processteknik

BTM015-Metallernas gjutning

BTM016 Lärande i arbete 2

BTM017 Examensarbete

Elever