Bergsskoletekniker
Berg- & anläggningsindustri

Fotograf: Pia Nordlander, Jernkontoret

Utbildningsfakta

Utbildningens namn: Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yhp   ( 2 år )  1 poäng motsvarar 1 dags utbildning.

Studieort: Filipstad

Studieform: 3-5 skolförlagda dagar i veckan och 25 % LIA.

Studietakt: Helfart, 2 år

Antal platser: 20 st.

Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart: Augusti

Förkunskaper och behörighet: grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Ansökningstid: 1 feb – 15 maj.

Urval: Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen: Yrkeshögskoleexamen Bergsskoletekniker – Berg- och anläggningsindustri.

 

Programmets kurser

Termin 1

Materialkunskap 20 p

Matematik för tekniker 25 p

Geologi 1 25 p

Kemi för tekniker 15 p

Geologi 2 25 p

Termin 2

Bergteknik 25 p

Fysik 15 p

LIA 1 50 p

Termin 3

Entreprenadjuridik 20 p 

Arbetsledning 20 p

Mineralteknik 20 p

Bergmekanik 20 p

Industriell ekonomi 20 p

Geoteknik 20 p

Termin 4

Markbyggnad 15 p

Mätteknik 10 p

LIA 2 50 p

Examensarbete 25 

Träffa studenter

Är du nyfiken på hur det är att plugga på Bergsskolan?