SChema

När går vilken kurs och i vilken sal på Bergsskolan läsåret 2023-2024?

Bastermin

Schema Bastermin 2024

Årskurs 1

Årskurs 1 Berg 24-25

Årskurs 1 Metall 24-25

Årskurs 2:

Årskurs 2 Berg 24-25

Årskurs 2 Metall 24-25

Årskurs 3:

Årskurs 3 Berg 24-25

Översikt alla klasser:

Schema 2024-2025 Översikt

LITTERATURLISTA

Bastermin 

Matematik: Matematik 5000+ Basåret 3C

Lena Alfredsson m.fl.

ISBN:978-91-27-45715-7

Fysik: (2 böcker)

Fysik 1 och 2, andra upplagan, Jörgen Gustafsson ISBN: 978-91-44-14318-7

Grundläggande Hållfasthetslära, Sture Lönnelid, Rune Norberg

 

Kemi: (1 bok)

Modell och verklighet Kemi 1/A 2007, Helen Pilström m.fl. ISBN: 87000043297

Berg

Mineralteknik: Mineral Processing Technology                                Barry Wills

Undervisningsmaterial                                                                                SBMI

Kemi för ingenjörer: General Chemistry.                                         Petrucci, Harwood

Introduction to the thermodynamics of materials

Fysik: Fysik 1 o 2                                                                                Jörgen Gustafsson

                                                                                                                    ISBN 9789144143187

 

Bergmekanik: Bergmekanik 1 o 2                                                     Nordlund E

Rådberg Go Sjögren J (1998)

Bergmekanikens grunder                                                                    Luleå Tekniska Univ.

Rocscience programvaror

 

Geoteknik: Referens (1) inhandlas förslagsvis via nätbokhandel eller direkt från förlaget. Referens (2), (3), (4) och (5) läggs ut på kursens hemsida och behöver inte köpas.

  • Axelsson och H. Mattsson: GEOTEKNIK, 2 upplagan, Studentlitteratur, 2021,

ISBN 978-91-44-14022-3

  • Övningsexempel i Jordmateriallära och Geoteknik, Skrift 99:05
  • Formelsamling i Geoteknik (utdrag ur Formelsamling för Samhällsbyggare)
  • Laboratoriehandledning för grundkursen i geoteknik, Skrift 02:04 (Reviderad 2012)
  • Gamla tentor i geoteknik på kursens hemsida i Canvas

Markbyggnad:

(1)  S. Agardh och E. Parhamifar: Vägbyggnad, Liber, 2014,

ISBN 978-91-47-09346-5

(2)  K. Axelsson: Grundläggningsteknik, Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, 2011, Skrift 11:1

(3)  K. Axelsson och H. Mattsson: GEOTEKNIK, 2 upplagan,Studentlitteratur, 2021, ISBN 978-91-44-14022-3

Referens (1) beställs förslagsvis av respektive student via nätbokhandel. Referens (2) är ett kompendium som säljs av Susanne Jonsson på Bergsskolan. Referens (3) har förmodligen alla kursdeltagare sedan tidigare eftersom den var huvudbok i kursen Geoteknik.

Referens (1) används till kursdelen Väg- och järnvägsbyggnad medans referens (2) och (3) används till kursdelen Yt- och djupgrundläggning. Litteratur till de övriga kursdelarna kommer att läggas ut under kursens gång på kursens hemsida.

Metall

Grundläggande bearbetningsteknik: (1) Kompendie                 Leif Bohlin

(2) Kompendie: SECO Tools. Finns hos Susanne

 

Kemi för ingenjörer: General Chemistry.                                         Petrucci, Harwood

Introduction to the thermodynamics of materials.

Metallurgisk och fysikalisk kemi: Processmetallurgins

grunder.                                                                                                          KTH

Gjuteriteknik, Finns på Gjuteriföreningens hemsida

Värmebehandling och ugnsteknik: Stål och Värmebehandling     

Finns hos Susanne

Fysik: Fysik 1 o 2:                                                                             Jörgen Gustafsson

                                                                                                             ISBN 9789144143187