SChema

Klasskoderna uttyds enligt följande: Första bokstaven anger utbildningsprogrammets nivå (H=högskoleingenjör, T=bergsskoletekniker). Siffran anger årskurs och den sista bokstaven anger studiernas inriktning (M=metall/materialteknik, B=berg- och anläggning).

H2B läsperiod 4 vt 2020 (uppdaterat 2020-05-08)
T2B läsperiod 4 vt 2020 (uppdaterat 2020-05-08)
T2M läsperiod 4 vt 2020 (uppdaterat 2020-04-03)
H3B gör examensarbete under läsperiod 4
Lärsåsplan