Bergsskoletekniker
Metall- & verkstadsindustri

Fotograf: Pia Nordlander, Jernkontoret

Utbildningsfakta

Utbildningens namn: Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri

Yrkeshögskolepoäng: 400 Yhp   ( 2 år )  1 poäng motsvarar 1 dags utbildning.

Studieort: Filipstad

Studieform: 3-5 skolförlagda dagar i veckan och 25 % LIA.

Studietakt: Helfart, 2 år

Antal platser: 20 st.

Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart: Augusti

Förkunskaper och behörighet: grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Ansökningstid: 1 feb – 15 maj.

Urval: Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen: Yrkeshögskoleexamen Bergsskoletekniker – Metall- och verkstadsindustri.

 

Programmets kurser

Termin 1

Materialkunskap 20 p

Matematik för tekniker 25 p

Kemi för tekniker 15 p

Metallurgisk och fysikalisk kemi 25 p

Metallurgi grundkurs 25 p

 

Termin 2

Fysik 15 p

Stål och dess legeringselement 25 p

LIA 1 50 p

 

Termin 3

Entreprenadjuridik 20 p

Arbetsledning 20 p

Grundläggande bearbetningsteknik 20 p

Skärande bearbetning 20 p

Värmebehandling och ugnsteknik 20 p

Industriell ekonomi 20 p

Termin 4

Metallurgisk processteknik 15 p

Metallernas gjutning 10 p

LIA 2 50 p

Examensarbete 25 p

Träffa studenter

Är du nyfiken på hur det är att plugga på Bergsskolan?