Utbildningar
för industrin

Vill ni höja kompetensen på ert företag? Låt oss hjälpa er! Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer. Välj en öppen kurs via Teams eller låt oss skräddarsy en utbildning åt er.

Kompetensutveckling på plats ute hos företagen
Bergsskolan Kompetensutveckling AB har mångårig erfarenhet från fort- och vidareutbildning av personal på alla nivåer. Det handlar om alllt från breda utbildningar till specialutbildningar och branschinriktade kortkurser och seminarier. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov och önskemål. Vi har därför valt att ha en flexibel organisation med vana att ordna kurser för deltagare med olika utbildningsbakgrund. Kurserna kan genomföras på Bergsskolan i Filipstad eller på plats på ert företag. Vid flera deltagare blir det billigare att förlägga kursen på hemmaplan och produktionsbortfallet kan minimeras. Vid kurser i Filipstad har kursdeltagarna tillgång till våra välförsedda laboratorium.

 

Länk till Bergsskolan onlineutbildningar

Skräddarsydda kurser

Vi skräddarsyr kurser och anpassar dem till de behov och önskemål som finns på ert företag. Kurserna kan vända sig till personer på olika befattningar inom företaget, till exempel produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, verkstadsingenjörer, planerare, säljare, inköpare eller konstruktörer som behöver fräscha upp eller fördjupa sina kunskaper.

En intern kurs är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom olika områden på företaget för att utbyta erfarenheter. Många gånger hjälper en sådan kurs till att förstå andra avdelningars perspektiv och skapa en bättre samsyn inom organisationen.

Här presentarer vi några exempel på skräddarsydda kurser som vi gärna anpassar till ert företag. Vi kan även ta en befintlig kurs och anpassa till ert behov och er versamhet.

Metallurgiutbildning, 5 dagar
Metallurgiska grundbegrepp, Stålframställning, Skänkmetallurgi, Kristallografi, Gjutningens metallografi, Fasdiagram, TTT‐ och CCT diagram, Värmebehandling av stål samt tillämpade exempel från det egna företaget.

Trådteknik, 2 dagar
Tråddragning, plastisk deformation, materiallära.

Stålets materiallära, 15 dagar
Metallografiska grunder, stål, låglegerat, korrosion, stål rostfritt, mekanisk provning, speciallegeringar, värmebehandling, skadefallsundersökningar, materialstandarder.

Stålets värmebehandling, X dagar
Anpassa denna kurs utefter ert ståls processväg. Stålets mikrostruktur och egenskaper, fasomvandlingar i stål, intermediära faser och deras betydelse, värmning och kylning, legeringsämnen och dess påverkan, gjutstrukturer och segringar, homogenisering, etappglödgning