Utbildningar
för industrin

Vill ni höja kompetensen på ert företag? Låt oss hjälpa er! Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer. Välj en öppen kurs via Teams eller låt oss skräddarsy en utbildning åt er.

Kompetensutveckling på plats ute hos företagen
Bergsskolan Kompetensutveckling AB har mångårig erfarenhet från fort- och vidareutbildning av personal på alla nivåer. Det handlar om allt från breda utbildningar till specialutbildningar och branschinriktade kortkurser och seminarier. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov och önskemål. Vi har därför valt att ha en flexibel organisation med vana att ordna kurser för deltagare med olika utbildningsbakgrund. Kurserna kan genomföras på Bergsskolan i Filipstad, på plats på ert företag eller digitalt. Vid flera deltagare blir det billigare att förlägga kursen på hemmaplan eller digitalt då produktionsbortfallet kan minimeras. Vid kurser i Filipstad har kursdeltagarna tillgång till våra välförsedda laboratorium.

Fristående kurser YH, (Möjligt att läsa på distans). 

De fristående Yh-kurserna är avgiftsfria. Det finns ett begränsat antal platser till respektive kurs.

Hösten 2023

I länkarna nedan finns detaljerad information om varje kurs, kursveckor, behörighet, mm samt länk till ansökan av kurserna.

Sista ansökningsdag är 25 augusti. För alla kurser gäller först till kvarn.

 

Arbetsledning: Arbetsledning 2023

Ekonomi: Ekonomi 2023

Entreprenadjuridik: Entreprenadjuridik 2023

Mineralteknik: Mineralteknik 2023

Geoteknik: Geoteknik 2023

Grundläggande bearbetning: Grundläggande bearbetning 2023

Värmebehandling och ugnsteknik: Värmebehandling och ugnsteknik 2023

Termodynamik för stål i fast fas: Termodynamik för stål i fast fas 2023

Infodringsmaterial och slagger: Termodynamik för stål i fast fas 2023

Karaktärisering av kommersiella stål: Karaktärisering av kommersiella stål 2023

 

Våren 2023

Stål- och dess legeringselement 16/1 – 22/3 2023. Kursplan: BIM007 Anmälan: YH-antagning fristående kurs Stål- och dess legeringsinstrument

Markbyggnad 16/1 – 14/2 2023. Kursplan:BIB015 Anmälan: YH antagning fristående kurs Markbyggnad

Värmebehandling och ugnsteknik  7/11 – 13/1 2023.    Kursplan: BIM012 Anmälan: YH antagning fristående kurs Värmebehandling och ugnsteknik

Metallernas gjutning 17/1 – 15/2 2023. Kursplan: BIM015 Anmälan: YH antagning fristående kurs Metallernas gjutning

Geoteknik  21/11 – 13/1 2023. Kursplan: BIB014 Anmälan: YH antagning fristående kurs Geoteknik

Stålets mikrostruktur och dess egenskaper 20/2 – 28/4 Kursplan: BIM017 Anmälan: YH antagning fristående kurs Stålets mikrostruktur och dess egenskaper

Avancerad bearbetningsteknik 21/2 – 26/4 2023. Kursplan: BIM016 Anmälan: YH antagning fristående kurs Avancerad bearbetningsteknik

Ekonomi  21/11 – 13/1 2023. Kursplan: BIM013 Anmälan: YH antagning fristående kurs Ekonomi

Distanskurser (under utveckling)

Länk till Bergsskolan onlineutbildninga

Skräddarsydda kurser

Vi skräddarsyr kurser och anpassar dem till de behov och önskemål som finns på ert företag. Kurserna kan vända sig till personer på olika befattningar inom företaget, till exempel produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, verkstadsingenjörer, planerare, säljare, inköpare eller konstruktörer som behöver fräscha upp eller fördjupa sina kunskaper.

En intern kurs är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom olika områden på företaget för att utbyta erfarenheter. Många gånger hjälper en sådan kurs till att förstå andra avdelningars perspektiv och skapa en bättre samsyn inom organisationen.

Här presenterar vi några exempel på skräddarsydda kurser som vi gärna anpassar till ert företag. Vi kan även ta en befintlig kurs och anpassa till ert behov och er verksamhet.

Metallurgiutbildning, 5 dagar
Metallurgiska grundbegrepp, Stålframställning, Skänkmetallurgi, Kristallografi, Gjutningens metallografi, Fasdiagram, TTT‐ och CCT diagram, Värmebehandling av stål samt tillämpade exempel från det egna företaget.

Trådteknik, 2 dagar
Tråddragning, plastisk deformation, materiallära.

Stålets materiallära, 15 dagar
Metallografiska grunder, stål, låglegerat, korrosion, stål rostfritt, mekanisk provning, speciallegeringar, värmebehandling, skadefallsundersökningar, materialstandarder.

Stålets värmebehandling, X dagar
Anpassa denna kurs utefter ert ståls processväg. Stålets mikrostruktur och egenskaper, fasomvandlingar i stål, intermediära faser och deras betydelse, värmning och kylning, legeringsämnen och dess påverkan, gjutstrukturer och segringar, homogenisering, etappglödgning