Utbildningar
för industrin

Vill ni höja kompetensen på ert företag? Låt oss hjälpa er! Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer. Välj en öppen kurs via Teams eller låt oss skräddarsy en utbildning åt er.

Kompetensutveckling på plats ute hos företagen
Bergsskolan Kompetensutveckling AB har mångårig erfarenhet från fort- och vidareutbildning av personal på alla nivåer. Det handlar om allt från breda utbildningar till specialutbildningar och branschinriktade kortkurser och seminarier. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov och önskemål. Vi har därför valt att ha en flexibel organisation med vana att ordna kurser för deltagare med olika utbildningsbakgrund. Kurserna kan genomföras på Bergsskolan i Filipstad, på plats på ert företag eller digitalt. Vid flera deltagare blir det billigare att förlägga kursen på hemmaplan eller digitalt då produktionsbortfallet kan minimeras. Vid kurser i Filipstad har kursdeltagarna tillgång till våra välförsedda laboratorium.

Fristående kurser YH, (Möjligt att läsa på distans). 

De fristående YH kurserna är avgiftsfria  det finns ett begränsat antal platser till respektive kurs.

Grundläggande bearbetningsteknik  29/8 – 14/11 2022. Kursplan: BIM011 Anmälan: YH-antagning fristående kurs Grundläggande bearbetning

Karaktärisering av kommersiella stål  18/10 – 9/12 2022. Kursplan: BIM021 Anmälan: YH antagning fristående kurs Karaktärisering av kommersiella stål

Värmebehandling och ugnsteknik  7/11 – 13/1 2023.    Kursplan: BIM012 Anmälan: YH antagning fristående kurs Värmebehandling och ugnsteknik

Mineralteknik  29/8 – 7/10 2022. Kursplan: BIB011 Anmälan: YH antagning fristående kurs Mineralteknik

Geoteknik  21/11 – 13/1 2023. Kursplan: BIB014 Anmälan: YH antagning fristående kurs Geoteknik

Arbetsledning  29/8 – 18/11 2022. Kursplan: BIM010 Anmälan: YH antagning fristående kurs Arbetsledning

Entreprenadjuridik   29/8 – 18/11 2022. Kursplan: BIB009 Anmälan: YH antagning fristående kurs Entreprenadjuridik

Ekonomi  21/11 – 13/1 2023. Kursplan: BIM013 Anmälan: YH antagning fristående kurs Ekonomi

Distanskurser (under utveckling)

Länk till Bergsskolan onlineutbildninga

Skräddarsydda kurser

Vi skräddarsyr kurser och anpassar dem till de behov och önskemål som finns på ert företag. Kurserna kan vända sig till personer på olika befattningar inom företaget, till exempel produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, verkstadsingenjörer, planerare, säljare, inköpare eller konstruktörer som behöver fräscha upp eller fördjupa sina kunskaper.

En intern kurs är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom olika områden på företaget för att utbyta erfarenheter. Många gånger hjälper en sådan kurs till att förstå andra avdelningars perspektiv och skapa en bättre samsyn inom organisationen.

Här presenterar vi några exempel på skräddarsydda kurser som vi gärna anpassar till ert företag. Vi kan även ta en befintlig kurs och anpassa till ert behov och er verksamhet.

Metallurgiutbildning, 5 dagar
Metallurgiska grundbegrepp, Stålframställning, Skänkmetallurgi, Kristallografi, Gjutningens metallografi, Fasdiagram, TTT‐ och CCT diagram, Värmebehandling av stål samt tillämpade exempel från det egna företaget.

Trådteknik, 2 dagar
Tråddragning, plastisk deformation, materiallära.

Stålets materiallära, 15 dagar
Metallografiska grunder, stål, låglegerat, korrosion, stål rostfritt, mekanisk provning, speciallegeringar, värmebehandling, skadefallsundersökningar, materialstandarder.

Stålets värmebehandling, X dagar
Anpassa denna kurs utefter ert ståls processväg. Stålets mikrostruktur och egenskaper, fasomvandlingar i stål, intermediära faser och deras betydelse, värmning och kylning, legeringsämnen och dess påverkan, gjutstrukturer och segringar, homogenisering, etappglödgning