Projekt och samverkan

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri.

På Bergsskolan bedriver vi företagsnära forskning och projekt med fokus på utveckling och innovation inom områdena materialteknik, metallurgi, geologi och bergteknik.

Ett samverkansprojekt vi nu, tillsammans med IUC Stål och Verkstad, medverkar i, benämns ”SIAM – Specialiserat metallinriktat innovationsstöd”, och finansieras av EU, Region Värmland och flera kommuner i regionen. Syftet med satsningen är att bistå gjuterier och verkstadsföretag med specialistkunskap inom områdena metallurgi, materiallära och värmebehandling för att stärka deras konkurrenskraft.

SIAM informationsblad

Mer information finns på denna länk: SIAM