om Bergsskolan

Bergsskolan i Filipstad etablerades år 1830 i samarbete med regionens näringsliv. Vi har sedan dess utbildat Bergskoleingenjörer och Bergskoletekniker inom berg och metall.

Våra ingenjörer och tekniker är välkända inom industrin och har lätt att få jobb. Vi har en lång tradition av nära samarbete med industri och näringsliv, och våra utbildningar är väl anpassade till företagens behov.

TVÅ INRIKTNINGAR
Bergsskolan har två tydliga inriktningar som genomsyrar både våra utbildningar och vår forskning:

  • Berg och anläggning
  • Metallurgi och materialteknik

 

Vi utbildar Bergsskoleingenjörer (tre år) och Bergsskoletekniker (två år).

KOMPETENSUTVECKLING
Bergsskolan ställer även sin kompetens till förfogande för uppdragsutbildningar, doktorandkurser, forskning och materialprovning. Bergsskolan Kompetensutveckling AB har mångårig erfarenhet från fort- och vidareutbildning av personal på alla nivåer.

ORGANISATION

Bergsskolan drivs av Utbildningsstiftelsen Bergsskolan. 
Utbildningsstiftelsen Bergsskolans organisationsnummer är 802480-8563.

Anrika bergsskolan

Bergsskolan grundades redan 1830 av Franz von Schéele och har sedan dess försörjt gruv- och stålbranscherna med kvalificerade ingenjörer och tekniker.

Den svenska gruv-, berg- och stålindustrin har spelat en nyckelroll för svensk industri och ekonomi i flera hundra år. Tack vare duktiga ingenjörer och tekniker som utvecklat produkter och produktionstekniker, har Sverige länge varit ledande när det gäller att utnyttja våra värdefulla naturtillgångar. Det gäller till exempel utbyggnad av infrastruktur som vägar, järnvägar och flygplatser.

På samma sätt finns det högklassiga svenska stålet i mängder av produkter, från tunna rakblad till tunga konstruktioner. Stål- och verkstadsindustrin utvecklas alltmer mot en högteknologisk materialvetenskap, där man arbetar med en rad olika tekniker och materialkombinationer. Den betecknas av många som en av de mest teknikintensiva och stora utvecklingsbranscherna inom svensk industri.

Mitt i denna spännande och expansiva utveckling står Bergsskolan. Vi har en lång tradition av nära samarbete med industri och näringsliv, och våra utbildningar är väl anpassade till företagens behov. Våra duktiga Bergsskoleingenjörer och Bergskoletekniker är eftertraktade på arbetsmarknaden och får i regel jobb direkt efter avslutad utbildning.

Vår unika mineralsamling

Vår unika mineralsamling både underlättar och förgyller utbildningen.

Det var Bergsskolans grundare Franz von Schéele, som år 1830 lade grunden till skolans mineralsamling. Samlingen innehåller i dag c:a 24 500 stuffer utställda och förvarade i 106 inglasade montrar och skåp. Den utvidgas ständigt genom gåvor, insamlingar och inköp.

Samlingarnas huvudändamål har allt sedan början varit att tjäna som underlag för undervisningen i de mineralogiska och geologiska ämnena. De är därför indelade och i detaljer ordnade efter undervisningens behov. Samlingarna har också fått ett betydande dokumentariskt och vetenskapligt värde för många mineralfyndigheter inom och utom landet.

Samlingarna utgörs av följande delar

  • Bergartsamlingen
  • Samlingen för allmän geologi
  • Samlingen för Sveriges geologi, kronologiskt ordnad
  • Samlingen för ekonomisk geologi (mineralgeologi)
  • Samlingen av bergtäckande lösmaterial
  • Samlingen för Värmlands geologi och mineralfyndigheter, med en särskild samling av Långbans mineral.
  • Till detta kommer samlingar för laborationer och tentamina.

 

Samlingarna kan visas mot en avgift för besökare. Kontakta Bergsskolans expedition för tidsbokning.