Rob Hellingwerf, Professor i malmgeologi

Namn: Rob Hellingwerf

Utbildning:

  • 1976 BSc Geologi (Universitetet i Amsterdam)
  • 1981 MSc Mineralogi – Petrologi – Geokemi – Malmgeologi (Cum Laude, Universitetet i Amsterdam)
  • 1986 PhD Malmgeologi-Geokemi (Universitetet i Amsterdam)

Nuvarande position på Bergsskolan?

1. Professor i Malmgeologi, Undervisar i flera av Bergsskolans kurser.
2. Ämnesföreträdare i Berg- och anläggningsteknik. Examinator.

Varför sökte du tjänst på Bergsskolan?
För att tjänsten inom Geologiundervisning var på väg att bli vakant.

Vad visste du om skolan innan du började?
Alldeles för lite, men ryktet gick att det var en gemytlig och stimulerande arbetsplats. Det stämde helt.

I konkurrens med andra skolor såsom KTH och Chalmers – varför tycker du att någon ska börja plugga i den lilla orten Filipstad?
Bergsskolan levererar undervisning på en helt annan nivå. Bergsskolan karakteriseras av extremt duktiga lärare som engagerar sig.

Vad tror du kunna föra med dig till Bergsskolan? Vad bidrar du med?
Arbetslivserfarenheter, egna ”case studies” som inte är hämtade ut textböcker. Kunskaper som kommer från många utländska projekt.

Vad är ditt specialintresse? Vad är du duktigast på?
Geologi och geologi. Jag är duktig på att visa studenterna hur kul JAG har inom geologi. Jag kan inte lära studenterna något, lära sig ska dom göra helt själva, men jag kan visa hur väldigt kul jag har inom denna bransch.

Ser du utrymmen för förbättringar på skolan? Vilka?
Utomhus: Snyggare fastighet som är inbjudande och lockar till sig besökare
Inomhus: Mer spännande laborationer, bygga vulkaner som spottar ut glödande sirap, eller choklad för den delen. Några mer integrerade kurser för BÅDE metall- och Bergsidan. Nu är de på gång!

Hur tror du utbildningen på Bergsskolan ser ut om 10 år?
Kursernas upplägg i princip detsamma men med anpassat innehåll, bättre teknisk utrustning och förmodligen fler industrikonsulter som tar upp en kortare lärartjänst, dock med en bra framförhållning.

Vad tror du om branschen fortsättningsvis?
Så länge samhället utvecklas finns det behov av förbättrad infrastruktur, mera råvaror, fiffigare produkter, energisnålare tillämpningar, allt snabbare industriella omvändningar och därmed ett icke-sinande behov av Bergsskoleingenjörer.

Vilka är de största utmaningarna som branschen står inför?
Att övertyga makthavarna att bygga, förvara, förvalta, standardisera och skapa görs på plats av kunnigt yrkesfolk, inte av politiskt tillsatta byråkrater som ena mandatperioden är expert på infrastruktur och andra mandatperioden expert på socialförvaltning.

Hur är en bra lärare i dina ögon?
En som visar hur fantastiskt roligt det är med just detta ämne.

Utifrån dina egna erfarenheter och vad du har hört från kollegor och folk i branschen – vad karaktäriserar en studerade från Bergsskolan när han eller hon kommer ut på arbetsmarknaden?
En som studerat på Bergsskolan är direkt insättningsbar, eftersom basen är bred och kunskapen tillräcklig djup så att personen utan problem kan stöpas om enligt företagsspecifika önskemål.

Om du tittar på kursplanerna för Bergsskolans utbildningar – vilka kurser uppfattar du som särskilt viktiga utifrån dina arbetslivserfarenheter?
Geologi!

Vad har du för råd till studerande som ska ut och söka jobb?
Sök roliga jobb och trevliga och kunniga kollegor. Jobbet utgör trots allt 50 % av ens vakna liv när man lämnat Bergsskolan.

Vad har du för råd till de som står inför valet av utbildning? Varför ska man läsa på Bergsskolan?
Låt oss vara ärliga: Filipstad har inte mycket distraktion att erbjuda. Man pluggar. Därför kan man FÖR FULLT satsa på sin utbildning i 2 eller 3 år, se det som en investering i ens egen framtid.

Rob