Bli student

Bergsskolan har sedan starten år 1830 utbildat ingenjörer och tekniker som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Vi inriktar oss mot de viktiga basnäringarna stål och berg.

Utbildningen planeras i nära samråd med ledande branschföreträdare för att kunna förmedla kunskaper i linje med industrins krav och aktuell forskning. Detta gör våra studenter hett eftertraktade av arbetsgivare inom näringsliv och företag. Utbildningarna ger även goda chanser till jobb utomlands.

Arbetsmarknaden

Efterfrågan på kvalificerade tekniker och ingenjörer är idag hög inom våra branscher, det vill säga stål/metall och berg/anläggning. Dessa områden fortsätter att expandera samtidigt som pensionsavgångarna är höga.

Den globala efterfrågan på stål kommer med all sannolikhet att öka kraftigt i framtiden, inte minst i växande ekonomier som Kina och Indien. För att klara en allt hårdare global konkurrens måste den svenska stålindustrin ständigt utveckla och förbättra sina produkter och effektivisera sin produktion. Stålindustrin betecknas av många som en av de stora utvecklingsbranscherna inom svensk industri. En examen från Bergsskolan ger mycket goda förutsättningar att få anställning inom stål- och verkstadsindustrin, men också inom företag som är kunder eller leverantörer till företagen inom dessa branscher.

Kunskap och kompetens i berg- och mineralteknik efterfrågas inte bara från gruv- och mineralindustrin. Även företag som arbetar med olika typer av anläggningsarbeten, till exempel utbyggnaden av infrastruktur, har behov av duktiga medarbetare inom detta område. Många nya vägar, järnvägar och tunnlar byggs, både i Sverige och utomlands.

Samtidigt bedöms efterfrågan på metaller öka kraftigt de närmaste 10-20 åren. Inte minst brytning av koppar, zink och guld kommer att öka. Med det stora intresset för mineral finns det goda skäl att anta att antalet gruvor i drift kommer att öka ytterligare. Det innebär att efterfrågan på välutbildade ingenjörer och tekniker också kommer att öka – inte bara vid gruvorna, utan också vid de följande leden i branschen som arbetar med förädling och produktutveckling.

Studier som ger jobb

För dig som ska välja yrkesinriktning för framtiden öppnar Bergsskolan fantastiska möjligheter. Praktiskt taget alla som har en examen från Bergsskolan har fått bra jobb direkt efter examen. Det finns många skäl att välja Bergsskolan för dina framtida studier – med en examen från Bergsskolan är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden, inte minst tack vare vårt nära samarbete med näringslivet.

Lyssna direkt på vad företrädare för ett antal ledande företag säger om framtidsutsikter och hur de ser på studerande från Bergsskolan.

Berginriktade programmen – NCC, Skanska, Sveab, Åf och Tyréns

Metallinriktade programmen – Stålföretagen: Sandvik, Uddeholm, Scana Energy, Åkers eller Verkstadsföretagen Seco Tools, Proton, Swep International, Sandvik och Uddeholm.

Läs gärna intervjun med VD:n för SBMI, Mårten sohlman, som är en branschorganisation för Bergmaterialindustrin i Sverige.

Vad blir jag?

En viktig fråga i samband med val av utbildning är förstås vad man blir när man är färdig med sin examen. Bergsskolans bredd gör att du har stora möjligheter att hitta något som just du tycker om och trivs med.

En bergsskoling kan hamna i arbetsledande befattningar i produktionen, eller på laboratorier och utvecklingsavdelningar. De kan bli kvalitets- och miljöansvariga, hamna som inköpare eller bli tekniska säljare. Det finns även exempel på bergsskoleingenjörer som idag har ledande befattningar i börsnoterade företag. Andra har startat egna företag eller tagit över företag i samband med generationsskiften.

Här är exempel på yrken som väntar efter studier på Bergsskolan:

Arbetsledare
Berglaboratör
Business line manager
Datatekniker
Drifttekniker
Entreprenadingenjör
Forskare
Försäljningschef
Försäljningsingenjör
Gjuterichef
Gruvingenjör
Inköpschef
Kanslichef
Konsult
Kontrollingenjör
Kvalitetsrevisor
Kvalitetstekniker
Laboratoriechef
Marknadschef
Materialkonsult
Materialvetare
Metallograf
Miljötekniker
Mätingenjör
Mättekniker
Planeringschef
Platschef
Pr-chef
Produktingenjör
Produktionstekniker
Projektingenjör
Projektledare
Råvaruingenjör
Serviceingenjör/
Teknisk support
Svetsingenjör
Säljare
Teknikchef
Teknisk informatör
Utsättare
Utvecklingsingenjör

Kolla vad som hänt för några tidigare Bergsskolingar.

HenrikDyberg

Jag heter Henrik Dyberg och tog examen på Bergsskolan 2003. Är numera bosatt i Värnamo Småland där jobben i den dynamiska Gnosjöregionen lockade med jobb efter skolan.  Jag har nyligen fått uppdraget som operativ chef inom Proton Finishing med ansvar för samtliga våra produktionsanläggningar, Vi verkar inom underleverantörsledet till bl.a. den tunga fordonsindustrin. Den samhörighet och kamratskap som uppstod på Bergsskolan lever fortfarande kvar i hög grad och något som jag tar med mig.

 

Stefan Hedlund

Mitt namn är Stefan Hedlund jag är uppvuxen i bruksorten Hagfors och flyttade sedan till Finspång. Jag påbörjade mina studier på Bergsskolan 2000 på Metallurgi och materialvetenskapsprogrammet och tog min examen år 2004. Efter avslutad examen jobbade jag som processutvecklare på Uddeholms AB i Hagfors fram till 2010. Därefter tog jag anställning på Sapa Heat Transfer i Finspång som chef för processutveckling.

Emil Svensson

Jag hoppade efter ett förslappat gymnasium på tekniskt basår på Bergsskolan med tanken att senare läsa vidare till dataingenjör i Linköping. Men pga. av Bergsskolans atmosfär och alla underbara studenter så blev jag kvar och tog examen 2005 efter 3 års studier inom Metallurgi.  2006 började jag som teknisk support,R&D på Böhler-Uddeholm Precision Strip AB i Munkfors, ett företag jag sedan dess varit trogen. Efter lite olika tjänster så jobbar jag numer som produktspecialist för affärsområdena ventil och special, som innehåller våra mest komplicerade produkter. I min tjänst ingår bland annat teknisk support mot kund, process- och produktoptimering i alla våra processer, kundbesök över hela världen och mycket mer, ingen dag är den andra lik förutom att man fortfarande alltid lär sig något nytt varje dag.

Åke Jansson 

Jag tog examen från Bergsskolan 1984. Efter jobb som laboratorieingenjör på Projekt Lindholmen i Göteborg och Volvo Aero i Trollhättan läste jag på 90-talet in de nya kurserna på Bergsskolan. Efter det har jag jobbat som forskningsassistent på Bergsskolan, produktionstekniker, produktionschef och projektledare på Ovako i Hällefors för att efter det jobba på Fimek i Filipstad på en blandad tjänst innehållande kvalitetsfrågor, miljösamordning, projektledning och värmebehandling.

Madeleine Lundin

Jag heter Madeleine Lundin och bor i Filipstad. Jag började på Bergsskolan med inriktning metall och materialteknik direkt efter gymnasiet där jag gick naturvetenskapliga programmet. Våren 2012 fick jag min examen från Bergsskolan. Efter skolan jobbade jag först på Structo Hydraulics AB i Storfors som kvalitetsingenjör. Sedan 2013 arbetar jag på Ovako i Hällefors som processutvecklare.

Tomas Nordqvist

Tog examen från Bergsskolan 2004 i metallurgi och materialteknik. Efter examen började jag jobba på Bodycote Värmebehandling i Västerås, först som värmebehandlingsingenjör och vidare som processteknisk chef. 2008 bytte jag jobb till materialkonsult på Bodycote Materials Testing i Karlskoga (numer Exova), där jag mestadels jobbade med haveriundersökningar. Sedan 2012 jobbar jag som värmebehandlingschef på Scana Steel i Björneborg.

 

Intervju med VD i SBMI

Bergmaterial ger trygg framtid

”En anställning i Bergmaterialindustrin är nog det långsiktigt tryggaste man kan tänka sig och Bergsskolan ger en bra grund att bygga vidare på”, säger Mårten Sohlman, VD för SBMI Sveriges Bergmaterialindustri.

  1. Hur bedömer du att branschens rekryteringsbehov av yrkeshögskoleutbildade tekniker och ingenjörer ser ut för framtiden?

SBMIs medlemmar talar ofta om svårigheterna att rekrytera kompetent personal till ledande befattningar såsom platschefer och områdeschefer, och Bergsskolan ger en bra grund att bygga vidare på för att så småningom kunna axla sådana arbetsuppgifter.

Bergmaterialindustrin är en stabil och helt nödvändig del av samhällsbygget, så behovet av ett löpande tillflöde av kompetent personal kommer att fortsätta vara stort under överskådlig framtid.

  1. Är branschen intresserade av både tekniker, med en tvåårig yrkeshögskoleutbildning och ingenjörer med treårig yrkeshögskoleingenjörsutbildning?

Båda inriktningarna ger en värdefull grund, och vid sidan av utbildningen är de personliga egenskaperna avgörande: engagemang, intresse, ambition och samarbetsförmåga, för att nämna några. Med en god utbildningsgrund som utgångspunkt och ett starkt driv kommer den anställde snabbt att ta till sig det som behövs för att vara värdefull för företagen i branschen.

  1. Hur bedömer du branschens framtid

Bergmaterialbranschen kommer alltid att behövas. Till skillnad från i stort sett all annan industri kan vi aldrig konkurreras ut av produktion från andra länder. En anställning i ett bergmaterialföretag är nog det långsiktigt tryggaste man kan tänka sig – förutsatt att man själv kan leverera. I ökande utsträckning är det även möjligt att vara verksam i andra länder inom svenska koncerner (Skanska, NCC, m fl) för den som vill ”prova vingarna” i nya miljöer. Dessutom behövs många ingenjörer med bergkunnande när stora väg- och järnvägsprojekt drar igång.

  1. Vad tror du lockar nya medarbetare med kvalificerad utbildning till branschen?

Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, det är ett fritt arbete under ansvar med mer tid ute i verksamheten än bakom skrivbordet. Många lockas av att det är stimulerande att ”producera något på riktigt”. Det är en väldigt tydlig och påtaglig produktionsprocess man hanterar i bergmaterialindustrin.

Ofta är det andra delar av bygg- och anläggningssektorn som får mer uppmärksamhet än bergmaterialindustrin, men många som börjar arbeta i branschen trivs så bra att de blir kvar ända till pensionen. Att man har kul på jobbet, och finner en mening med det man gör är viktigt för de allra flesta.

Det finns också utmärkta karriärmöjligheter för den som kan ”leverera” på god nivå, avslutar Mårten Sohlman, VD för SBMI Sveriges Bergmaterialindustri.