Undervisningen

Undervisningen på Bergsskolan består dels av klassiska föreläsningar, dels av laborationer, studiebesök och grupparbeten. Vi har flera moderna laboratorier.

Att studera på Bergsskolan är något verkligt speciellt. Hårt jobb naturligtvis, men här finns en omvittnat vänlig och familjär atmosfär. En liten högskola har sina fördelar. Det är aldrig långt till en lärare att fråga, eller till kamrater för att jobba ihop eller koppla av med. Här grundas ofta en gemenskap som sträcker sig långt bortom examensdagen.

Som studerande läser man vanligtvis två till tre kurser parallellt. Kurserna tenteras i form av salstentor, inlämningsuppgifter, seminarier eller muntliga tentamen.

Projektarbeten av olika omfattning är vanligt. Examinationen av grupparbeten sker dels i en skriftlig inlämningsuppgift, dels i en muntlig presentation.

Praktiskt fokus

Bergsskolans utbildningar har ett tydligt praktiskt fokus, något som gör våra studenter extra populära hos framtida arbetsgivare. Under 25% av studietiden gör du praktik på någon av de företag som är knutna till Bergsskolan. Praktiken ligger oftast i slutet av varje läsår före sommaren. I många fall finns också möjlighet till sommarjobb.

Bergsskolans goda rykte har vi vår personal att tacka för. Det fina med lärarna på Bergsskolan är deras erfarenhet från yrkeslivet. Tumregler och överslagsberäkningar blir mer värda än detaljerade matematiska formler. Våra lärare kan därför föreläsa om beräkningsgången för exempelvis husgrunders sättningar och peka på diagram som visar siffror som ska stoppas in i en formel – för att i nästa stund säga hur dessa värden används i branschen.

Undervisning på Bergsskolan