Fortbildning

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri.

Mer info hittar ni här: 

Kompetensutveckling

Undervisning på Bergsskolan