Fortbildning

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri.

Våra nära branschkontakter tar sig bland annat uttryck i våra näringslivsråd, där företrädare från näringslivet bidrar till utvecklingen av våra utbildningar. Vi tecknar också fördelaktiga samverkansavtal, som gynnar både oss och våra samarbetsföretag.

Vi erbjuder vidare utbildningar för företag och industri. Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU)  ansvarar för skolans uppdragsverksamhet. Bergsskolans samlade kunskaper och resurser, tillsammans med vårt stora nätverk, gör att vi kan hjälpa din verksamhet med de mest skiftande uppdrag. Vi kan bland annat hjälpa er med:

– kompetensutveckling: företagsanpassade kurser och utbildningar eller så kan vi ge skräddarsydda fortbildningskurser till ditt företag. Kontakta BKU på Bergsskolan

– utredningar och materialprovning

– företagsnära forskning och utveckling

Aktuella uppdragsutbildningar under våren 2020

  1. Grundkurs i Värmebehandling, 2 dagar. Startdatum ännu inte bestämt.
  2. Grundläggande Stålkurs, 4 dagar. Startdatum ännu inte bestämt
  3. Grundkurs Metallurgi, 2 dagar. Startdatum ännu inte bestämt

 

Tag kontakt med om BKU på Bergsskolan vid intresse att delta.

Kompetensutveckling på plats ute hos företagen

 Bergsskolan kan även skräddarsy kurser som kan ges ute på företagen.

Bergsskolan Kompetensutveckling AB har mångårig erfarenhet från fort- och vidareutbildning av personal på alla nivåer. Det handlar om alllt från breda utbildningar till specialutbildningar och branschinriktade kortkurser och seminarier. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov och önskemål. Vi har därför valt att ha en flexibel organisation med vana att ordna kurser för deltagare med olika utbildningsbakgrund. Kurserna kan genomföras på Bergsskolan i Filipstad eller på plats på ert företag. Vid flera deltagare blir det billigare att förlägga kursen på hemmaplan och produktionsbortfallet kan minimeras. Vid kurser i Filipstad har kursdeltagarna tillgång till våra välförsedda laboratorier.

Undervisning på Bergsskolan