Bergsskolan - ett enkelt val

Här presenterar vi fem av goda skäl till att välja Bergsskolan för dina framtida studier.


1) Välkänt och eftertraktat varumärke

Bergsskolan är ett etablerat varumärke som förknippas med praktiskt orienterade studier som underlättar övergången mellan plugg och jobb. Visst, du kan läsa vidare men det behöver du inte – du ska redan ha tillräckligt med kött på benen för att börja jobba direkt efter examen.


Så här har tre personalchefer uttryckt sig om bergsskoleingenjörerna:


Det som gör dem extra intressanta är att de har en mer praktiskt-teknisk inriktning på sin utbildning. Det gör att de får en kortare startsträcka än andra när de ska arbeta med processutveckling. 
// Johan Mildner, Sandvik


Flera av de Bergsskoleingenjörer vi anställt har ansvar för drift och produktion. De ingenjörer vi anställt från Bergsskolan har varit mycket väl förberedda för arbetsuppgifterna hos oss. 
// Anders Eriksson, Outokumpu stainless, Degerfors


Mångsidigheten och bredden hos Bergsskoleingenjörerna är en stor fördel. Ingenjörer från många andra skolor kan vara för teoretiskt inriktade. 
// Pierre Abrahamsson, NCC


2) Expansiva branscher väntar

Berg- och metallbranschen utgör stommen för ett samhälles välfärd. När vi nu ser utvecklingsländer göra anspråk på ”västerländsk” levnadsstandard behövs vår kompetens i allt större utsträckning, oavsett om det gäller att plocka fram och förädla metaller eller att jobba med infrastruktur.


Med en stark etablering följer också en långsiktig trygghet samt en möjlighet för anställda att röra sig i sidled tills man hittar något man trivs med. Det första jobbet är kanske inte drömjobbet.

En annan viktig anledning till varför man ska intressera sig för vår bransch är den stora obalansen mellan tillgång och efterfrågan. På grund av att produktivitetshöjningen fortsatt är kraftig, och allt mer kan uträttas med samma antal medarbetare eller rent av färre, så ändras också kraven på medarbetaren. Vi förväntas allt mer förstå och styra tillverkningsprocessen istället för att vara en del av den. Därmed är faktiskt efterfrågan på kompetenta medarbetare större än tillgången, och det är i denna omställning som Bergsskolans utbildningsprogram passar så väl in!


3) Internationella branscher väntar oss

”Resan börjar i Filipstad” brukar det heta i Bergsskolans marknadsföring. Det stämmer. De svenska företagen som väntar på oss är inte sällan exponerade för hela världen. Därutöver går det ju självklart att söka upp utländska bolag. Det finns med andra ord alla möjligheter att packa resväskan och sticka ut och möta nya kulturer.


4) Billigt och enkelt!

Till skillnad från i de stora städerna är levnadskostnaderna minst sagt rimliga i Filipstad. Dessutom är det hittills inga studenter på Bergsskolan som inte hittat ett lämpligt boende, och det är att jämföra med de bostadsköer som är faktum vid många andra lärosäten.

Det är dessutom enkelt att ta sig till och från skolan, Kårhuset och andra lokaler. Avstånden är korta och ingen tid slösas bort på onödiga resor – du behöver inte sitta på ett pendeltåg i 30 minuter för att ta dig till skolan.

Väl inskriven i kommunen får du återkommande bokbidrag.


5) God sammanhållning

Bergsskolan är liten, och vi strävar efter att fostra till god kamratskap. Att sammanhållningen är god märks av; på skolan finns en hemtrevlig känsla. Doften av nybakade bullar möter dig ibland.

Närheten till folket gäller även lärarna och övrig personal. Lärarna vet vem du är och finns tillgängliga för att svara på dina frågor. Sammantaget finns en god kamratskap som inte bara gör att du kan sträcka ut en hand om du stöter på problem, utan du kan även knyta kontakter för livet efter examen.