utbildningar

Ansökningstiden till vårens utbildningar 2023 var 1 september – 30 november 2022, men det fortfarande möjligt att göra en sen ansökan fram till 5 januari 2023 då några platser finns kvar.

Välkommen att söka till Bergsskolans Bastermin eller till fristående kurser på Bergsskolan. Några av de fristående kurserna går även på distans.

Efter avklarade studier på Bergsskolans ingenjörsprogram finns nu möjlighet att studera vidare på mastersprogram på KTH eller LTU.

Bergsskolan anordnar kompletterande förutbildning till ingenjörsprogrammen. Antagning till Basterminen sker 10 januari 2023 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan tar beslut om start av ingenjörsprogrammen för 2023. Basterminen startar 16  januari 2023, kl. 10.00. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans Bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2023. Bergsskolan har 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik. När du ansöker väljer du till vilken av de två Basterminerna du vill söka till i första hand.

  • Bastermin Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (15 platser)
  • Bastermin Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (15 platser)

– Det är mycket viktigt att möta upp de sökande på rätt nivå. Många av dagens basår eller basterminer vid svenska lärosäten startar sina matematikstudier med matematik 3C och stänger på det sättet ute många av de elever som endast läst matematik 1 på gymnasiet, menar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Ansökningstiden Bergsskolans Basterminer kommer att vara mellan 1 september och 30 november på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

– Beslutet att starta Bastermin gör att vi i framtiden kan motsvara industrins förväntningar på kommande medarbetare till den svenska berg-, anläggnings-, och stålindustrin. Nu tror vi att vi fyller alla våra utbildningar på Bergsskolan i Filipstad, avslutar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Viktiga datum för antagning till vårens utbildningar på Bergsskolan 2023.

1 sept-30 nov pågår ordinarie ansökningstid till Bergsskolans fyra utbildningar. Skicka in dina betyg och andra handlingar som du vill hänvisa till. Ansökan sker här på Bergsskolans hemsida.

1 dec – 9 januari pågår, om platser finns kvar, sen antagning på Bergsskolans hemsida. Studenter antas nu i den ordning de söker inom sen antagning. De som sökt inom ordinarie antagningstid antas först, sedan de som sökt sen antagning.

10 januari, antagningsbesked med svarskrav går ut från Bergsskolan. Efter 10 januari görs kontinuerlig antagning om platser finns lediga.

Kom ihåg att svara JA senast 13 januari när du blivit antagen!

16 januari 2023, Basterminen börjar på Bergsskolan i Filipstad. Upprop kl. 10.00. Schema kommer att finns under fliken är studerande och schema.

Bergsskolan har sedan starten år 1830 utbildat ingenjörer och tekniker som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Vi inriktar oss mot de viktiga basnäringarna stål och berg.

Utbildningen planeras i nära samråd med ledande branschföreträdare för att kunna förmedla kunskaper i linje med industrins krav och aktuell forskning. Detta gör våra studenter hett eftertraktade av arbetsgivare inom näringsliv och företag. Utbildningarna ger även goda chanser till jobb utomlands. Vi har praktik i alla våra utbildningar!

Välkommen att söka till Bergsskolan.

Information om våra utbildningar

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3år, start 2022)
Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år, start 2022)
Bergsskoletekniker Berg- och anläggningindustri (2år, start 2022)
Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsteknik (2år, start 2022)

Ordinarie ansökningstid: 1 februari – 15 maj 2022.

Du vet väl att du även kan antas till utbildningarna genom reell kompetens.  

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Hör av dig till Bergsskolan om du har frågor.

Bergsskolans entre
Samarbetsföretag

Studier som ger jobb

För dig som ska välja yrkesinriktning för framtiden öppnar Bergsskolan fantastiska möjligheter. Praktiskt taget alla som har en examen från Bergsskolan har fått bra jobb direkt efter examen.

Utbildning som ger jobb

Bergsskolan - enkelt val

Fem av goda skäl till att välja Bergsskolan för dina framtida studier.

 

startdag 2020

Boende och fritid

Att välja Filipstad som studieort är en god investering – du får mycket valuta för pengarna. Dessutom är det förhållandevis enkelt att hitta ett bra boende. 

Utbildning av studenter

Undervisningen

Undervisningen på Bergsskolan består dels av klassiska föreläsningar, dels av laborationer, studiebesök och grupparbeten. 25% av utbildningen är praktik i svenska företag.

Undervisning

Fortbildningskurser

Vi erbjuder fortutbildningar för företag och industri. Välj bland det fasta utbudet eller skräddarsy en specifik kurs till ditt företag.

Bergsskolans kårhus

Studentlivet i filipstad

Vi har en aktiv studentkår som arrangerar aktiviteter under hela terminerna. Vårt vackra kårhus Bergmästargården intar helt säkert en topplats på listan över Sveriges vackraste kårhus, med egen brygga vid sjön Daglösen.

Studenter färdiga med utbildning

Träffa våra studenter

I de nöjdhetsmätningar vi genomför är våra studenter mycket nöjda med sin utbildning. Vi är en specialinriktad högskola som erbjuder en god studiemiljö och en utbildning som är väl anpassad till de krav som ställs från näringslivet. 

Bergsskolans entre

Träffa en av våra lärare

Bergsskolans goda rykte har vi vår personal att tacka för. Det fina med lärarna på Bergsskolan är deras erfarenhet från yrkeslivet.

Jan Håkansson på Bergsskolan

Ord från vår rektor

Att välja utbildning tillhör inte det enklaste här i världen, så jag vill passa på och förmedla några tankar till er som ännu inte bestämt vad ni vill läsa till hösten.