utbildningar

Ansökningstiden till vårens utbildningar är 15 september – 15 november 2023.

Välkommen att söka till Bergsskolan.

Bergsskolan anordnar kompletterande förutbildning till ingenjörsprogrammen.  Basterminen startar 15 januari 2024, kl. 10.00 i sal 512. Det kommer att finnas 15 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans Bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2024. Bergsskolan har 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad under förutsättning att Bergsskolan beviljas start för båda basterminerna. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik. När du ansöker väljer du till vilken av de två Basterminerna du vill söka till i första hand.

Bastermin Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (15 platser beviljade)

Bastermin Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (15 platser). Dessa platser är sökbara men beslut om start av denna bastermin sker i början av januari.

– Det är mycket viktigt att möta upp de sökande på rätt nivå. Många av dagens basår eller basterminer vid svenska lärosäten startar sina matematikstudier med matematik 3C och stänger på det sättet ute många av de elever som endast läst matematik 1 på gymnasiet, menar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Ansökningstiden Bergsskolans Basterminer kommer att vara mellan 15 september och 15 november på Bergsskolans hemsida. För att komma in krävs grundläggande behörighet.

– Beslutet att starta Bastermin gör att vi i framtiden kan motsvara industrins förväntningar på kommande medarbetare till den svenska berg-, anläggnings-, och stålindustrin. Nu hoppas vi att vi fyller alla våra utbildningar på Bergsskolan i Filipstad, avslutar Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Ansökningstiden till höstens utbildningar är öppnar 1 februari 2024. 

 • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3 år)  (20 platser)
 • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri (2 år)  (20 platser)
 • Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri (2 år)  (20 platser)

Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3år) (25 platser). Beslut om start av detta program tas i början av januari 2024.

Information om våra utbildningar

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik
Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik
Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri
Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsteknik

Ordinarie ansökningstid: 1 februari – 15 maj 2024.

Du vet väl att du även kan antas till utbildningarna genom reell kompetens.

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Några av de fristående kurserna går även på distans.

Sökbara kurser från 15 september på Bergsskolans hemsida för våren 2024 är:

 • Markbyggnad
 • Metallernas gjutning
 • Metallurgisk processteknik
 • Stål och dess legeringselement

Sökbara kurser från 1 februari 2024 på Bergsskolans hemsida för hösten 2024 är:

 • Arbetsledning
 • Entreprenadjuridik
 • Ekonomi
 • Värmebehandling och ugnsteknik
 • Grundläggande bearbetning
 • Karaktärisering av kommersiella stål
 • Termodynamik för stål i fast fas
 • Infodringsmaterial och slagger
 • Mineralteknik
 • Geoteknik.

Kursplaner till ovanstående kurser finns under är studerande i rutan kursplaner eller klicka här

Efter avklarade studier på Bergsskolans ingenjörsprogram finns nu möjlighet att studera vidare på mastersprogram på KTH eller LTU.

Viktiga datum för antagning till vårens utbildningar på Bergsskolan 2024.

15 september – 15 november pågår ordinarie ansökningstid till Bergsskolans utbildningar. Skicka in dina betyg och andra handlingar som du vill hänvisa till. Ansökan sker här på Bergsskolans hemsida.

16 november öppnar sen ansökan om platser finns kvar. Studenter antas då i den ordning de söker inom sen antagning. De som sökt inom ordinarie antagningstid antas först, sedan de som sökt sen antagning.

1 december skickas antagningsbesked med svarskrav ut från Bergsskolan. Efter 1 december görs kontinuerlig antagning om platser finns lediga.

Kom ihåg att svara JA  när du blivit antagen!

15 januari 2024 börjar utbildningarna på Bergsskolan i Filipstad. Upprop kl. 10.00. Schema kommer att finns under fliken är studerande och schema.

Anrika Bergsskolan

Bergsskolan har sedan starten år 1830 utbildat ingenjörer och tekniker som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Vi inriktar oss mot de viktiga basnäringarna stål och berg.

Utbildningen planeras i nära samråd med ledande branschföreträdare för att kunna förmedla kunskaper i linje med industrins krav och aktuell forskning. Detta gör våra studenter hett eftertraktade av arbetsgivare inom näringsliv och företag. Utbildningarna ger även goda chanser till jobb utomlands. Vi har praktik i alla våra utbildningar!

Välkommen att söka till Bergsskolan.

Pressmeddelande från Bergsskolan (augusti 2020)

Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan i början av augusti 2020. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2021. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober 2020 på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

Pressmeddelande från Bergsskolan (augusti 2020)

Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan i början av augusti 2020. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2021. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober 2020 på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

 

Hör av dig till Bergsskolan om du har frågor.

Bergsskolans entre
Samarbetsföretag

Studier som ger jobb

För dig som ska välja yrkesinriktning för framtiden öppnar Bergsskolan fantastiska möjligheter. Praktiskt taget alla som har en examen från Bergsskolan har fått bra jobb direkt efter examen.

Utbildning som ger jobb

Bergsskolan - enkelt val

Fem av goda skäl till att välja Bergsskolan för dina framtida studier.

 

startdag 2020

Boende och fritid

Att välja Filipstad som studieort är en god investering – du får mycket valuta för pengarna. Dessutom är det förhållandevis enkelt att hitta ett bra boende. 

Utbildning av studenter

Undervisningen

Undervisningen på Bergsskolan består dels av klassiska föreläsningar, dels av laborationer, studiebesök och grupparbeten. 25% av utbildningen är praktik i svenska företag.

Undervisning

Fortbildningskurser

Vi erbjuder fortutbildningar för företag och industri. Välj bland det fasta utbudet eller skräddarsy en specifik kurs till ditt företag.

Bergsskolans kårhus

Studentlivet i filipstad

Vi har en aktiv studentkår som arrangerar aktiviteter under hela terminerna. Vårt vackra kårhus Bergmästargården intar helt säkert en topplats på listan över Sveriges vackraste kårhus, med egen brygga vid sjön Daglösen.

Studenter färdiga med utbildning

Träffa våra studenter

I de nöjdhetsmätningar vi genomför är våra studenter mycket nöjda med sin utbildning. Vi är en specialinriktad högskola som erbjuder en god studiemiljö och en utbildning som är väl anpassad till de krav som ställs från näringslivet. 

Bergsskolans entre

Träffa en av våra lärare

Bergsskolans goda rykte har vi vår personal att tacka för. Det fina med lärarna på Bergsskolan är deras erfarenhet från yrkeslivet.

Jan Håkansson på Bergsskolan

Ord från vår rektor

Att välja utbildning tillhör inte det enklaste här i världen, så jag vill passa på och förmedla några tankar till er som ännu inte bestämt vad ni vill läsa till hösten.