Bergsskolan startar bastermin i januari 2021

Pressmeddelande från Bergsskolan (augusti 2020)

Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan i början av augusti 2020. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2021. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober 2020 på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

Högt söktryck till utbildningar på Bergsskolan

Pressmeddelande från Bergsskolan (maj 2020)

Det är många som sökt till Bergsskolans utbildningar. Till de två teknikerprogrammen och de två ingenjörsprogrammen har det hade det vid ordinarie ansökningstid fram till 16 maj kommit in 178 ansökningar till de 100 platser som finns till hösten.

Fördelningen ser ut enligt nedan. Den första siffran anger hur många som sökt totalt och den andra siffran anger antalet sökande i första hand.

                                                                                       Sökande                      Sökande i 1:a hand

Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri            58                                              34

Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri              56                                              35

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningteknik                35                                              25

Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik                29                                             16

Nu påbörjas granskning av behörighet. De sökande som nu går på gymnasiet eller komvux och de som inte har alla handlingar inlämnade har nu fram till 15 juni på sig att skicka in de betyg eller ansökningshandlingar om reell kompetens som ännu inte är inlämnade. Besked om antagning kommer 30 juni. De som blir antagna ska sedan tacka JA till platsen senast 24 juli. Därefter startar eventuell reservantagning fram till terminens början. Bergsskolans utbildningar startar 24 augusti kl. 10.00                      

Bergsskolan ansöker om att få fler platser till hösten

I Coronatider har Myndigheten för yrkeshögskolan öppnat upp för möjligheten att ta emot fler studerande på redan beviljade program till hösten 2020. Bergsskolan har beslutat att ansöka om fler platser till hösten då det finns många sökande.

Bergsskolan har ansökt om ytterligare 7 platser till vart och ett av de två teknikerprogrammen och därför nu öppnat möjligheten för sen antagning fram till 15 juni. De som sökt i ordinarie antagningsomgång 1 februari-15 maj, och är behöriga, kommer att antas först. Om det finns platser kvar kommer de som nu söker mellan 16 maj-15 juni att antas i den ordning de har sökt.

Bergsskolan förlänger ansökningstiden

Bergsskolan har ansökt om att få fler platser genom den nya satsning som myndigheten för yrkeshögskolan gjort nu till hösten på grund av att Coronapandemin slagit hårt och gjort flera personer arbetslösa. För att förbereda för ett positivt besked kommer Bergsskolan att förlänga ansökningstiden. I första hand från 15 maj till 15 juni.

Bergsskolan kommer inte att ansöka om utökade platser på de två ingenjörsprogrammen. Här gör vi bedömningen att vi i första hand vill fylla de platser vi redan är tilldelade. Här kommer vi också att utöka ansökningstiden, i första hand med en månad för att möjliggöra för sena ansökningar så vi kommer upp till 25 behöriga studerande på varje ingenjörsprogram. De som har sökt i ordinarie antagningsomgång före 15 maj kommer att antas först, på betyg, precis som vanligt. De som söker mellan 16 maj och 15 juni kommer, om de är behöriga, att antas i kronologiskt ordning upp till 25 studieplatser.

Bergsskolan startar kvinnligt nätverk

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Bergsskolan startade tisdag 25 februari 2020 ett nätverk för kvinnor som går Bergsskolans utbildningar. Namnet på nätverket är Bergsskole Q

Ett mål med nätverket är att förbereda sig för framtida ledarskap som kommer att vara ett av ledmotiven de närmaste terminerna. Nätverket kommer att verka för att möten sker mellan kvinnliga studerande på Bergsskolan och personer i ledande befattningar i näringslivet.

Ett andra mål är att stärka kontakten med de två nätverken Women in mining och Metallkvinnor som finns inom de branscher som utbildningarna vid Bergsskolan är knutna till.

Ett tredje mål är att öka andelen kvinnliga studerande på Bergsskolan. De kvinnliga studerande kommer att att resa ut till högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och vara goda förebilder för dagens yngre kvinnliga elever som vill läsa vidare för att senare arbeta inom den svenska berg-, anläggnings- eller stålindustrin.

Välkommen till Hennickehammars herrgård på tisdag 25/2 kl. 12.30.

Kontaktperson: Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan tfn: 0709 350 171

Bergsskolan fördjupar samarbetet med hundcampus Hällefors

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Det positiva beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH-myndigheten) att Bergsskolan får möjlighet att starta nya ingenjörs- och teknikerutbildningar gav startsignalen till planeringen av ett fördjupat samarbete mellan Bergsskolan och Hundcampus i Hällefors.

Viktiga samhällsbehov och stora utmaningar

Sedan tidigare har vi samarbetat kring sök efter mineral, odetonerade sprängmedel (s.k. dolor) och miljögifter. Detta är några exempel på problem och utmaningar där Bergsskolan och Hundcampus kan bidra med ny kunskap och ny kompetens. Ett nytt område som diskuterats är möjligheten att använda specialutbildade sökhundar för tidig detektering av gasläckage i stora industrianläggningar.

Unika utvecklingsmöjligheter

Genom att kombinera våra olika specialistkompetenser, erfarenheter och nätverk ser vi helt unika möjligheter att utveckla metoder och att utbilda professionella team (hund och hundförare) för s.k. specialsök, som har en direkt koppling till och som är av stor relevans för såväl de branscher som Bergsskolan har ett etablerat samarbete med, som samhället i stort.

Med vår lokalisering i västra Bergslagen har vi en naturlig koppling till de naturtillgångar som finns i regionen, men också många industriområden som är belastade av tidigare utsläpp och deponier av miljöskadliga ämnen. Hundcampus har redan tagit viktiga steg i att bygga upp en innovativ tränings- och testmiljö i sitt campus i Hällefors. En anläggning som kan kompletteras med tränings- och demonstrationsmiljöer utomhus. Hundcampus har bl.a. lagt några sökbanor med utplacerade industrimineral, och vi har diskuterat möjligheterna att använda befintliga miljöer som t ex Gåsgruvan (för att utveckla och utbilda om sökmetoder för odetonerade sprängmedel) och nedlagda industriområden i regionen.

-Vi ser i intressanta möjligheter för Bergsskolan där studenterna under studietiden nu även kan få utbilda sig och sina hundar i de helt nya kurserna i specialsök av utvalda mineraler, gasläckor i industrimiljö, miljögifter mm., säger Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Rekryteringsstödjande effekter

Från Bergsskolans sida vet vi att många av våra studenter har ett stort hundintresse, många inflyttande studenter försöker även ta med sig sina hundar under utbildningen. Ett fördjupat samarbete med Hundcampus kommer att ge våra nya studenter en helt unik möjlighet att få kontakt med den specialistkompetens som finns på Hundcampus. Kontakter som kan resultera i att de skaffar sig industrirelevanta insikter och kunskaper som främjar studenterna personligen och som vi vet uppskattas av industrin. Vi bedömer att samarbetet kan stödja rekryteringen till de nya yrkeshögskoleprogrammen och således industrins möjligheter att på några års sikt kunna anställa nya välutbildade medarbetare.

Lennart Wetterholm, föreståndare för Hundcampus Hällefors, med mångårig erfarenhet av metodutveckling och utbildning i specialsök med hund, bl.a. som chef för Försvarsmaktens hundenhet och utbildningen av Försvarets minhundar deltar på pressträffen. Övriga deltagre på pressträffen är Jörgen Andersson VD Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU), Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan, Rob Hellingwerf, professor i malmgeologi, Bergsskolan samt schäferhunden Jim från Hundcampus Hällefors. Jim är bland annat utbildad lavinhund, ID spårhund, räddningshund och laboratoriehund. 

Kontaktuppgifter

Lennart Wetterholm 073-909 45 46

Jan Håkanson 0709-350 171

Jörgen Andersson 073-027 74 70

Bergsskolan får full pott

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (januari 2020)

Beslutet om de nya utbildningarna på Bergsskolan har kommit.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag beslutat att de utbildningar som Bergsskolan har ansökt om att få ge, får starta hösten 2020. Bergsskolan ändrar nu strukturen och blir åter sin egen huvudman. De utbildningar som åter kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år
  • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

Ansökningstiden för de nya utbildningarna på Bergsskolan är mellan 1 februari och 15 maj. Ansökan görs via Bergsskolans hemsida där mer information om behörigheter och kurser finns. De nya utbildningarna startar 24 augusti 2020 på Bergsskolan.

Några av kurserna kommer att vara precis lika som idag och några kommer förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara att vi nu precis som de första 170 åren i Bergsskolans historia kommer att ha praktik i utbildningarna.

De studerande kommer att under sin utbildning varva praktik och teori för att vara ännu mer förberedda för arbetslivet och bättre förstå den teori som våra kurser innehåller. De nya utbildningarna utgörs av 25 % praktik och 75 % teori. Bergsskolan startade år 1830 och har sedan dess bedrivit utbildningar för den svenska berg-, gruv-, mineral-, anläggnings-, metall- och verkstadsindustrin.

De nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar på Bergsskolan. Vi vet att Bergsskolan har ett mycket gott varumärke och att de som studerat på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för i mer än 94 %. De flesta av de övriga hade valt att byta bana i livet.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta emot nya studerande på Bergsskolan. De kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan.

Bergsskolan samarbetar med många företag. De företag Bergsskolan slutit samarbetsöverenskommelser med, angående praktik i de nya utbildningarna, är bland annat:

SMA Mineral, Persberg, NCC Industry AB, Umeå, Norkonsult AB, Göteborg, Metron miljökonsult, Göteborg, Sweco Civil AB, Karlstad, Sweco Civil AB, Falun, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors, Element materials Technology, Karlskoga, Björneborg Steel AB, Björneborg, Outokumpu, Degerfors, Skanska Industrial Solution, Göteborg, LKAB, Kiruna, Svappavaara och Malmberget, Tyréns AB, Stockholm, Thyréns AB Berg, Göteborg, Ovako, Hofors, Bjerking AB, Stockholm, LIFA AB, Falun, NCC Industry AB, Linköping och Solna, Wermlands Bergentreprenad, Karlstad, Boliden Mineral AB, Garpenberg, Håkanssons Sågblad, Åmål, Uddeholms AB, Hagfors, Ovako AB, Stockholm, Zinkgruvan mining, Askersund, Höganäs Sweden AB, Höganäs och Halmstad, Seco Tools AB, Fagersta, Kanthal AB, Hallstahammar, SSAB, Oxelösund, Strukton Rail, Stockholm, Swerock AB Stockholm, Uppsala, Västerås m.fl., Svensk kärnbränslehantering AB, Forsmark, Sandvik Materials Technology AB, Sandviken, Erasteel Kloster AB, Söderfors.

Välkomna till pressträff onsdag 8 januari kl. 14.00 på Bergsskolan i Filipstad så berättar vi mera.

Med vänliga hälsningar

Jan Håkanson

Rektor Bergsskolan

Tfn: 0709-350 171