Bergsskolan startar det kvinnliga nätverket Bergsskole Q

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Bergsskolan startade tisdag 25 februari 2020 ett nätverk för kvinnor som går Bergsskolans utbildningar. Namnet på nätverket är Bergsskole Q

Ett mål med nätverket är att förbereda sig för framtida ledarskap som kommer att vara ett av ledmotiven de närmaste terminerna. Nätverket kommer att verka för att möten sker mellan kvinnliga studerande på Bergsskolan och personer i ledande befattningar i näringslivet.

Ett andra mål är att stärka kontakten med de två nätverken Women in mining och Metallkvinnor som finns inom de branscher som utbildningarna vid Bergsskolan är knutna till.

Ett tredje mål är att öka andelen kvinnliga studerande på Bergsskolan. De kvinnliga studerande kommer att att resa ut till högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och vara goda förebilder för dagens yngre kvinnliga elever som vill läsa vidare för att senare arbeta inom den svenska berg-, anläggnings- eller stålindustrin.

 

Välkommen till Hennickehammars herrgård på tisdag 25/2 kl. 12.30.

Kontaktperson: Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan tfn: 0709 350 171

Bergsskolan i Filipstad och Hundcampus Hällefors fördjupar samarbetet

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Det positiva beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH-myndigheten) att Bergsskolan får möjlighet att starta nya ingenjörs- och teknikerutbildningar gav startsignalen till planeringen av ett fördjupat samarbete mellan Bergsskolan och Hundcampus i Hällefors.

Viktiga samhällsbehov och stora utmaningar

Sedan tidigare har vi samarbetat kring sök efter mineral, odetonerade sprängmedel (s.k. dolor) och miljögifter. Detta är några exempel på problem och utmaningar där Bergsskolan och Hundcampus kan bidra med ny kunskap och ny kompetens. Ett nytt område som diskuterats är möjligheten att använda specialutbildade sökhundar för tidig detektering av gasläckage i stora industrianläggningar.

Unika utvecklingsmöjligheter

Genom att kombinera våra olika specialistkompetenser, erfarenheter och nätverk ser vi helt unika möjligheter att utveckla metoder och att utbilda professionella team (hund och hundförare) för s.k. specialsök, som har en direkt koppling till och som är av stor relevans för såväl de branscher som Bergsskolan har ett etablerat samarbete med, som samhället i stort.

Med vår lokalisering i västra Bergslagen har vi en naturlig koppling till de naturtillgångar som finns i regionen, men också många industriområden som är belastade av tidigare utsläpp och deponier av miljöskadliga ämnen. Hundcampus har redan tagit viktiga steg i att bygga upp en innovativ tränings- och testmiljö i sitt campus i Hällefors. En anläggning som kan kompletteras med tränings- och demonstrationsmiljöer utomhus. Hundcampus har bl.a. lagt några sökbanor med utplacerade industrimineral, och vi har diskuterat möjligheterna att använda befintliga miljöer som t ex Gåsgruvan (för att utveckla och utbilda om sökmetoder för odetonerade sprängmedel) och nedlagda industriområden i regionen.

-Vi ser i intressanta möjligheter för Bergsskolan där studenterna under studietiden nu även kan få utbilda sig och sina hundar i de helt nya kurserna i specialsök av utvalda mineraler, gasläckor i industrimiljö, miljögifter mm., säger Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Rekryteringsstödjande effekter

Från Bergsskolans sida vet vi att många av våra studenter har ett stort hundintresse, många inflyttande studenter försöker även ta med sig sina hundar under utbildningen. Ett fördjupat samarbete med Hundcampus kommer att ge våra nya studenter en helt unik möjlighet att få kontakt med den specialistkompetens som finns på Hundcampus. Kontakter som kan resultera i att de skaffar sig industrirelevanta insikter och kunskaper som främjar studenterna personligen och som vi vet uppskattas av industrin. Vi bedömer att samarbetet kan stödja rekryteringen till de nya yrkeshögskoleprogrammen och således industrins möjligheter att på några års sikt kunna anställa nya välutbildade medarbetare.

Lennart Wetterholm, föreståndare för Hundcampus Hällefors, med mångårig erfarenhet av metodutveckling och utbildning i specialsök med hund, bl.a. som chef för Försvarsmaktens hundenhet och utbildningen av Försvarets minhundar deltar på pressträffen. Övriga deltagre på pressträffen är Jörgen Andersson VD Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU), Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan, Rob Hellingwerf, professor i malmgeologi, Bergsskolan samt schäferhunden Jim från Hundcampus Hällefors. Jim är bland annat utbildad lavinhund, ID spårhund, räddningshund och laboratoriehund. 

 

Kontaktuppgifter

Lennart Wetterholm 073-909 45 46

Jan Håkanson 0709-350 171

Jörgen Andersson 073-027 74 70

Bergsskolan får full pott

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (januari 2020)

Beslutet om de nya utbildningarna på Bergsskolan har kommit.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag beslutat att de utbildningar som Bergsskolan har ansökt om att få ge, får starta hösten 2020. Bergsskolan ändrar nu strukturen och blir åter sin egen huvudman. De utbildningar som åter kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år
  • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

Ansökningstiden för de nya utbildningarna på Bergsskolan är mellan 1 februari och 15 maj. Ansökan görs via Bergsskolans hemsida där mer information om behörigheter och kurser finns. De nya utbildningarna startar 24 augusti 2020 på Bergsskolan.

Några av kurserna kommer att vara precis lika som idag och några kommer förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara att vi nu precis som de första 170 åren i Bergsskolans historia kommer att ha praktik i utbildningarna.

De studerande kommer att under sin utbildning varva praktik och teori för att vara ännu mer förberedda för arbetslivet och bättre förstå den teori som våra kurser innehåller. De nya utbildningarna utgörs av 25 % praktik och 75 % teori. Bergsskolan startade år 1830 och har sedan dess bedrivit utbildningar för den svenska berg-, gruv-, mineral-, anläggnings-, metall- och verkstadsindustrin.

De nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar på Bergsskolan. Vi vet att Bergsskolan har ett mycket gott varumärke och att de som studerat på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för i mer än 94 %. De flesta av de övriga hade valt att byta bana i livet.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta emot nya studerande på Bergsskolan. De kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan.

Bergsskolan samarbetar med många företag. De företag Bergsskolan slutit samarbetsöverenskommelser med, angående praktik i de nya utbildningarna, är bland annat:

SMA Mineral, Persberg, NCC Industry AB, Umeå, Norkonsult AB, Göteborg, Metron miljökonsult, Göteborg, Sweco Civil AB, Karlstad, Sweco Civil AB, Falun, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors, Element materials Technology, Karlskoga, Björneborg Steel AB, Björneborg, Outokumpu, Degerfors, Skanska Industrial Solution, Göteborg, LKAB, Kiruna, Svappavaara och Malmberget, Tyréns AB, Stockholm, Thyréns AB Berg, Göteborg, Ovako, Hofors, Bjerking AB, Stockholm, LIFA AB, Falun, NCC Industry AB, Linköping och Solna, Wermlands Bergentreprenad, Karlstad, Boliden Mineral AB, Garpenberg, Håkanssons Sågblad, Åmål, Uddeholms AB, Hagfors, Ovako AB, Stockholm, Zinkgruvan mining, Askersund, Höganäs Sweden AB, Höganäs och Halmstad, Seco Tools AB, Fagersta, Kanthal AB, Hallstahammar, SSAB, Oxelösund, Strukton Rail, Stockholm, Swerock AB Stockholm, Uppsala, Västerås m.fl., Svensk kärnbränslehantering AB, Forsmark, Sandvik Materials Technology AB, Sandviken, Erasteel Kloster AB, Söderfors.

Välkomna till pressträff onsdag 8 januari kl. 14.00 på Bergsskolan i Filipstad så berättar vi mera.

Med vänliga hälsningar

Jan Håkanson

Rektor Bergsskolan

Tfn: 0709-350 171