Material-provning

Vi har under senaste åren satsat stort på att utveckla vårt materialtekniska laboratorium. Vi har därmed ökat möjligheterna till att göra högkvalitativa materialanalyser och utredningar.Vi provar alla typer av metalliska material, från gjutjärn till guld. Vi debiterar per timtid eller ger ett fast pris. Vi har tillgång till Bergsskolans samlade kunskap, med en bred erfarenhet och snabb service.Vi ser fram emot att bli er tekniska partner!

Bergmaterial

Vårt laboratorium utför följande bergtekniska provningar:
 • Tunnslip
 • Kulkvarnsvärden
 • Mikrodeval
 • Densitetsbestämning
 • Mineral- och bergartsbestämmning
 • Tryck- och skjuvtester av bergartsprov
 • Tryckpress
 • CRS och Ödometertester av jordarters hållfasthet
 • Skjuvbox för hållfasthetsprov av jordarter
 • Proctortest av granulära material
 • Siktutrustning för bestämning av partikelstorlek
 • Provberedning som krossning och malning
 • Anrikning
 • Partikelstorleksbestämning med laserdiffraktion (under driftssättning)
 • Prospektering
 • Laboratorie-utrustning

  Dragprovning
  Vi förfogar nu över en av Sveriges största och modernaste dragprovningsmaskiner – en 600 kN maskin för grova prover. Den klarar upp till 50 mm runt material eller 88*50 mm fyrkantigt.

  Vi har också en modern mindre maskin om 50 kN för klenare prover. Den klarar 3-8 mm runt och max 10 mm brett för fyrkantsprover. I maskinerna kan vi göra drag-, skjuv-, bock och pressprovning för olika arbetsområden: 0 – 600 kN respektive 0 – 50 kN.

   

  Hårdhetsprovning

  Mikrohårdhet
  Vi provar härdningsdjup för sätt- och induktionshärdade detaljer med Vickers 10 g – 1 kg eller med Knoop.

  Brinell
  För mjuka metaller och plaster, 10 mm hårdmetallkula.

  Rockwell
  För runda detaljer som till exempel axlar.

  Vickers
  Vi kan mäta mellan 1-100 kg.

  Slagseghetsprovning
  Vi gör slagseghetsprovning enligt Charpy V metoden, KV 150

  Mikroskop
  Vi har flera toppmoderna ljusmikroskop utrustade med digital bildbehandling och modern programvara. Med förstoring och diggitalfotografering upp till 1000x.

  Metalliska material

  I vårt laboratorium kan vi bland annat göra följande provningar.

   Dragprov

  • Bockprovning (SS-EN ISO 7438)
  • Dragprovning, flat o rund (SS-EN ISO 10002, ASTM A263, ASTM A264, ASTM A265)
  • Dragprovning, gråjärn (SS-EN ISO 10002)
  • Dragprovning, tun tråd och plåt (SS-EN ISO 10002)
  • Skjuvprovning (SS-EN ISO 10002, ASTM A263, ASTM A264, ASTM A265)

  Hårdhet

  • Brinell (SS-EN ISO 6506)
  • Sätthärdningsdjup (SS-EN ISO 2639)
  • Induktionshärdningsdjup (SS-EN ISO 2639)
  • Mickrovickers (SS-EN ISO 6507)
  • Rockwell (SS-EN ISO 6508)
  • Vickers (SS-EN ISO 6507)

  Övriga

  • Förbränningsanalys för kol/svavel (ASTM E10 19)
  • Slagseghetsprovning (SS-EN 10045)
  • Kornstorleksbestämmning (ASTM E112)

  Vi har dessutom utrustning för

  • Digital mikroskopering för strukturundersökningar
  • Bords-SEM
  • Provberedning
  • Smältning med HF-ugn
  • Värmebehandling och anlöpning  ( 1.250 grader )
  • Dilatometer

  Vi utför även haveriutredningar och forsknings/utvecklingsprojekt.

  Provberedning 

  Högfrekvensugn
  Vi kan induktionssmälta i vår HF-ugn järn, stål eller skrot i deglar upp till ca 0,5 liter (ca 3,5 kg/smälta).
  Temperatur upp till ca 1800 C.

  Härdningsugnar

  Vi har två härdningsugnar för laboratorieförsök:

  • maxstorlek på detaljer: 250*200*200 mm, effekt 3 kW, max temperatur 1.280 C
  • maxstorlek på detaljer: 200*200*100 mm , effekt 2,7 kW , max temperatur 1.100 C

   

  Anlöpningsugn
  Maxstorlek på detaljer: 300*350*150 mm,
  effekt 3 kW, max temperatur 650 C.
  Kylning i olja, vatten eller luft (eller polymer).

  Vi har en mekanisk verkstad för tillverkning och provberedning.
  (kallsåg, kallkap, svarv, fräs, slip- och pollermaskiner)

  Ingjutning enligt varm och kall metod.