Arbetsmarknads-dagar

Bergsskolan anordnar varje år arbetsmarknadsdagar där företag möter Bergsskolans studenter. Det ges då möjlighet till att skapa kontakter, erbjuda praktik, examensarbete och anställningar.

Arbetsmarknadsdagen sker vanligtvis alltid onsdagen i vecka 6 varje år, men nu 2021 är arbetsmarknadsdagen flyttad till 5 maj på grund av Coronapandemin.

Arbetsmarknadsdagarna

2019

2018

2015