Arbetsmarknads-dagar

Bergsskolan anordnar varje år arbetsmarknadsdagar där företag möter Bergsskolans studenter. Det ges då möjlighet till att skapa kontakter, erbjuda praktik, examensarbete och anställningar.

År 2020 hålls arbetsmarknadsdagar 5-6 februari.

Arbetsmarknadsdagarna

2019

2018

2015