Arbetsmarknads-dagar

Bergsskolan anordnar varje år arbetsmarknadsdagar där företag möter Bergsskolans studenter. Det ges då möjlighet till att skapa kontakter, erbjuda praktik, examensarbete och anställningar.

Arbetsmarknadsdagen sker alltid onsdagen i vecka 40 varje år. Nästa arbetsmarknadsdag sker onsdag 2 oktober 2024.

Anmälan för företag som vill delta sker till susanne.jonson@bergsskolan.se

Arbetsmarknadsdagarna

2019

2018

2015