Företag & näringsliv

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri.

Våra nära branschkontakter tar sig bland annat uttryck i våra näringslivsråd, där företrädare från näringslivet bidrar till utvecklingen av våra utbildningar. Vi tecknar också fördelaktiga samverkansavtal, avtal om praktikplatser, som gynnar både oss och våra samarbetsföretag.

Vi erbjuder vidare utbildningar för företag och industri. Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU) är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Bergsskolan och ansvarar för skolans uppdragsverksamhet. Bergsskolans samlade kunskaper och resurser, tillsammans med vårt stora nätverk, gör att vi kan hjälpa din verksamhet med de mest skiftande uppdrag.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • kompetensutveckling: företagsanpassade kurser och utbildningar
  • utredningar och materialprovning
  • företagsnära forskning och utveckling

 

Arbetsmarknadsdagar
Bergsskolan anordnar varje år arbetsmarknadsdagar. Den största infaller alltid i oktober, onsdag i vecka 40, varje år. Det ges då möjlighet till att skapa kontakter, erbjuda praktik, sommarjobb, examensarbete och anställningar mm. Kontakta Bergsskolan om ditt företag också vill delta.

Nästa arbetsmarknadsdag är onsdag  2 oktober 2024.

Anmälan till arbetsmarknadsdagen görs till susanne.jonson@bergsskolan.se

Stål produktion
Undervisning på Bergsskolan

Kompetensutveckling

Vill ni höja kompetensen på ert företag? Låt oss hjälpa er! Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer. Välj en distanskurs eller låt oss skräddarsy en utbildning åt er.

 Materialprovning

Vi har under senaste åren satsat stort på att utveckla vårt materialtekniska laboratorium. Vår utrustning och vilka möjligheter som finns finner du här. Vi ser fram emot att bli er tekniska partner!

Arbetsmarknadsdagarna

Arbetsmarknadsdagar

Bergsskolan anordnar varje år arbetsmarknadsdagar där företag möter Bergsskolans studenter. Det ges då möjlighet till att skapa kontakter, erbjuda praktik, examensarbete och anställningar. Nästa arbetsmarknadsdag sker onsdag 2 oktober 2024.

Samarbetsföretag

Våra samarbetsföretag

Bergsskolan har sedan grundandet 1830 arbetat i direkt samverkan med näringslivet. Både genom gästföreläsare, examensarbeten, i olika projekt och nu i praktikkurserna med mera. 

Dagbrott i Kiruna

Branschorganisationer

Bergsskolan samarbetar med branschorganisationer för företag inom stål-, berg-, gruv- och anläggningsindustrin.

Stålverk

Projekt Arbetsintegrat lärande

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri. På Bergsskolan bedriver vi även företagsnära forskning med fokus på utveckling och innovation inom områdena materialteknik, metallurgi, geologi och bergteknik.

Samarbetsföretag

Våra samarbetsföretag

Bergsskolan har sedan grundandet 1830 arbetat i direkt samverkan med näringslivet. Både genom gästföreläsare, examensarbeten, i olika projekt och nu i praktikkurserna med mera. 

Dagbrott i Kiruna

Branschorganisationer

Bergsskolan samarbetar med branschorganisationer för företag inom stål-, berg-, gruv- och anläggningsindustrin.

Stålverk

Projekt Arbetsintegrat lärande

Ett av Bergsskolans starkaste kännetecken är vårt nära och väl utvecklade samarbete med företag, näringsliv och industri. På Bergsskolan bedriver vi även företagsnära forskning med fokus på utveckling och innovation inom områdena materialteknik, metallurgi, geologi och bergteknik.