Tentamenschema

Tentaschema för kurser i årskurs 1 och 2 finns i länkarna nedan

Tentamensschema årskurs 1 2021-2022

Tentamensdagar årskurs 2

För studenter som har gått högskoleutbildningarna gäller från och med omtentaperioden i augusti 2021 att samtliga omtentor finns i LTU:s tentaschema. Dessa studenter anmäler sig till tentor i LTU:s tentaanmälningssystem. Information finns på denna länk.

Bergsskolans aula