Tentamenschema

Information om tentamensperioder och sista anmälningsdag för LTU-tentor finns på denna länk.

Schema för LTU-administrerade tentor för omtentaperioden i augusti 2020 söks med KronoX. Instruktioner finns på denna länk. Sista anmälningsdag för dessa tentor är 2020-08-03

Schema för övriga omtentor i augusti 2020 finns på denna länk.

Bergsskolans aula