Tentamenschema

Schema för tentamen och omtentamen för alla Bergsskolans kurser finns i länken nedan. Glöm inte bort att anmäla dig till susanne.jonson@bergsskolan.se för att få göra omtentamen.

Tentamensschema 2022-2023 Översikt

Omtentamen juni och augusti 2023

De studenter som har gått de gamla högskoleutbildningarna anmäler sig till tentor i LTU:s tentaanmälningssystem. Information finns på denna länk.

Bergsskolans aula