Tentamenschema

Tentamensdagar i årskurs 1 finns i denna länk:  årskurs 1 2020-2021

Obs uppdaterad 24 februari

Tentamen i Entreprenadjuridik är flyttad till 24 mars. Tentamen i Stål och dess legeringar är flyttad till 19 mars

Tentamensdagar för Basterminen 2021 finns i länken nedan:

Tentamensschema Bastermin 2021

Studenter som går/har gått högskoleutbildningarna följer detta tentaschema. Information om tentamensperioder och sista anmälningsdag för LTU-tentor finns på denna länk. Från och med omtentaperioden i augusti 2021 kommer samtliga omtentor att finns i LTU:s tentaschema.

Bergsskolans aula