Allmänt om personligt brev

Var inte för generell, dels i bemärkelsen att du inte ska skriva om precis allt du kan, dels att du inte får uttrycka dig för slätstruket. Anpassa därför din text efter mottagaren. Utifrån din analys om vad företaget håller på med och vad de önskar av en anställd ska du handplocka erfarenheter som du tror är passande. Vidare, ge exempel på vad du kan och gjort. Vad har du presterat under tidigare anställningar? Vad har du bidragit med som lett till förbättringar, effektivitet, kostnadsbesparingar?

Som framgår ovan krävs det att man känner till en del om företaget man vill jobba hos. Ett tips är att skriva en A4 om företaget – fylld med fakta – för att först därefter börja skriva sin jobbansökan.

Övriga tips om personligt brev är att hålla det kort (runt fyra stycken, max en A4) och luftigt. Korta meningar är bättre än långa. ”Less is more” gäller för layouten. Använd vitt papper (ingen bakgrundsfärg).

Personligt brev

Ett personligt brev är kanske det svåraste och det viktigaste i en jobbansökan. Brevet ska komplettera ditt CV eller din meritförteckning.

En vanlig disposition är:

  1. Brevhuvud med kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-mail) samt kontaktpersonens/företagets namn och adress samt dagens datum.
  2. Rubrik som berättar vad brevet gäller (”Angående annons i SvD den 15/3 om jobbet som mättekniker”).
  3. En intresseväckande inledning som på cirka fem rader ringar in vem du är och varför du passar till jobbet. Inledningen ska locka till vidare läsning! Första intrycket är viktigt. En inledning á la ”Hej, jag heter Anders, är 25 år och bor i Filipstad” är tråkig; den informationen finns ju redan i brevhuvudet. I inledningen kan det vara bra att hänvisa till ett tidigare telefonsamtal eller besök, något som påminner läsaren om vem du är. Det viktiga är att skilja sig från mängden.
  4. Huvudtext som genom relevanta exempel på utbildning, arbetslivserfarenhet och egenskaper visar att du är unik. Men se till att inte bara rada upp en massa egenskaper utan att nämna konkreta exempel. Undvik klyschor! I huvudtexten får du tillfälle att utveckla ditt CV och förklara varför de erfarenheten du nämner i ditt CV är relevanta för jobbet du söker. Kom ihåg att allt du skriver ska finnas med i syfte att förklara varför just du ska få jobbet. Försök se dina ansökan med rekryterarens glasögon, dvs. försök byta perspektiv. Fråga dig: Om du skulle anställa någon till det här företaget – vad skulle du vilja veta?
  5. Avslutningen ska vara uppmanande (”vid ett personligt möte kan jag berätta mer om mig själv” eller ”jag ser fram emot att träffas”) och följas av en hälsning med signatur och namnförtydligande. Allra sist kan du skriva att du bifogat en CV.