Råd från Pierre Abrahamsson, personalchef NCC

Generella jobbsökartips i all ära men vad säger branschfolk som faktiskt läser våra ansökningar? Bergsskolan har pratat med en personalchef från anläggningssidan.

NCC

Hur får man jobb på NCC?

Pierre Abrahamsson, personalchef för affärsområdet Roads, tycker att intresserade studenter ska kontakta NCC så fort som möjligt. Ju tidigare de syns i systemet, desto högre är oddsen att de blir aktuella för praktik, sommarjobb och anställning. Pierres bästa tips för att få in en fot på företaget är därför att så tidigt som möjligt visa att man existerar och så tidigt som möjligt försöka få chansen att visa framfötterna.

Men hur ska man då få in foten om man varken känner någon på arbetsplatsen eller har släktingar som jobbar där? Pierre menar på att det är en god idé att höra av sig till de kontaktpersoner som finns på NCC:s hemsida.

Sommarjobb kan man söka redan nu (februari-mars). NCC lever på projekt, stora som små. Vissa av dem känner man till sedan tidigare medan vissa erhålls med kort framförhållning, något som förklarar varför det inte behöver vara för sent att söka även då sommaren närmar sig. Dock – ju tidigare desto bättre! I varje organisation finns också en … ”administrativ seghet” … som gör att det är bra att höra av sig tidigt.

När det gäller erfarenheter som kan vara bra att betona i ett CV – förutom förarbevis av olika sorter – ska man inte underskatta ”kringjobb”. Om till exempel Nisse har jobbat som elektriker i LKAB:s gruva under sommarloven på gymnasiet och senare söker ett jobb som gruvingenjör i samma gruva så känner han redan till hur man hittar i gruvområdet.

Jobb inom NCC Roads utannonseras på hemsidan. Där hamnar främst tillsvidaretjänster och andra varaktiga jobb, men även vissa andra jobbtyper som sommarjobb, examensjobb, praktik och dylikt, Alla sommarjobb, examensarbeten och praktikplatser läggs emellertid inte upp varför det kan löna sig att kontakta de kontaktpersoner som finns på hemsidan. Pierre rekommenderar också att registrera sig i företagets online-databas. Utifrån den databasen matchas kontinuerligt ej tillsatta tjänster.

Ett bra CV är enligt Pierre kort och tydligt. Han föredrar principen av en meritförteckning framför ett CV. Självklart kan du skriva med vilka lärdomar du fått under dina olika jobb men håll det kort och tydligt.

Som arbetssökande student kan man ibland uppleva det som att man ska ringa och tjata för att till slut – då arbetsgivaren ”gett vika” – få jobbet, ungefär som om det låg en outtalad utmaning i ansökningsförfarandet (att tjatet tyder på en stark vilja, att inte ge upp, och fungera som ett kvitto på ihärdighet och höga ambitioner). Pierres reflektion är att gränsen för då telefonsamtalen upplevs som tjatiga är då man ringer utan att tänkt igenom varför man ringer, dvs. att man ringer för att man läst i en ”söka jobb-guide” att man ska ringa men inte vet vad man ska säga. Han tipsar om att redan vid ansökningstillfället fråga ”när kan jag ringa igen?”.

Pierres avslutande råd är att inte skicka in all dokumentation om ditt liv som du har. Skanna inte in 24 sidor av saker du gjort som är irrelevanta (för gammalt eller helt enkelt inte viktigt för tjänsten du söker). Betyg är inte fel att bifoga, men se då till att inte skicka in betyg från en kvällskurs för 15 år sedan som handlade om ett datorprogram som inte längre används.

 

Råd från Peter Jonsson, HR-specialist Ovako

Peter Jonsson, HR-specialist på Stålföretaet Ovako, ger sin syn på hur man ska tillväga om man hittar en intressant jobbannons.

Ovako

Till att börja med, rekommenderar han att man går in på företagets hemsida och försöker bilda sig en uppfattning vilka värderingar som företaget har och funderar över om dessa värderingar går i linje med sina egna. Om så är fallet kan den sökande läsa in sig på företaget (för att få en grundkoll) och sen slå en signal till företaget och ställa frågor. ”Är den utannonserade tjänsten ny eller ska man ersätta en person som gått vidare till en ny befattning?” och ”Innebär tjänsten resor?” är två exempel på frågor som kan tänkas ställa. Svaret på dessa och liknande frågor kan sen ligga till grund för det personliga brevet; svaren kan ge en vägledning av vilka saker som är viktiga att trycka på.

Det personliga brevet ska enligt Peter vara maximalt en sida. Se till att besvara frågorna:

  • Vem är du?
  • Vad har du gjort?
  • Vad kan du tillföra företaget?
  • Vad har du för personliga erfarenheter som du kan ta med dig till företaget?

 

Peter säger att han föredrar ett CV framför en meritförteckning eftersom det förstnämnda ger större utrymme för att berätta om vilka lärdomar du dragit från dina tidigare arbeten. Det intressanta är vad du lärt dig under resans gång. Rekryteraren vill läsa sig till på vilket sätt som dessa lärdomar kan gagna företaget du nu söker dig till.

Ska fritidsintressen vara med i ditt CV? Ja, men bara om du tror att det är relevant för tjänsten ifråga. Om du söker ett jobb där du förutsätts jobba mycket i grupp kan det vara värt att nämna att du håller på med lagidrott på din fritid.På samma sätt kan det vara bra att lyfta fram om du någonsin jobbat i någon slags servicebefattning. Att du jobbat med försäljning, service och kundkontakter är ett tecken på att dina teamegenskaper är goda.

Peter betonar vikten av ständigt reflektera i vilket syfte man skriver ett CV … jo, det är ju för att få ett jobb. Paketera dig därför som en produkt du försöker sälja. Om du vore i anställarens skor – vad skulle du vilja veta för att anställa dig? OK, vid det här laget har du hittat annonsen, ringt och ställt frågor, skrivit CV och personligt brev och skickat det till arbetsgivaren.

Vad näst? Peter tycker att man därefter ska göra ett nytt telefonsamtal. Men ring inte för ringandets skull. Det märks snabbt om samtalet är ihåligt. Bra frågor du kan ställa är exempelvis ”hur långt har rekryteringsprocessen kommit?”, ”när planerar man för intervjuer?” eller ”när kan jag förvänta mig att få feedback?”.

Hur får man då jobb på Ovako? Hur får man nys om jobben?

Peters svar är att man hittar dem på Ovakos hemsida. MEN för att komma åt alla jobb som inte utannonseras (för det gör inte alla jobb) så gäller det att synas för Ovako innan de går ut med annonsen. Detta gör du genom att ringa och presentera dig, skicka spontantansökningar (och följa upp spontanansökningarna) eller att registrera dig i företagets online-databas.

I nuläget finns inget trainee-program men Ovako håller på att titta på lösningar för unga akademiker. Peters avslutande tips är att alltid låta någon annan läsa igenom din ansökan innan du skickar den. Genom att göra så, minskar risken att du skickar iväg en text med stav- och meningsbyggnadsfel.