Fasta delar i CV

CV står för curriculum vitae som på latin betyder ”levnadsbeskrivning”. I ditt CV ska du redovisa och beskriva dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som du vill framhålla för en arbetsgivare.

Ett CV består av vissa fasta delar såsom:

  1. Personuppgifter – samma uppgifter som brevhuvudet i det personliga brevet fast där du lägger till födelseår. Var noga med att ange ett telefonnummer som du kan nås på under dagtid.
  2. Inledande ”säljande” stycke som i ett stycke förklarar vem du är och varför du passar till jobbet. Skriv här ditt ”elevator speech”, dvs. ett övertalande tal man kan hålla för en rekryterare under den tid det tar att åka några våningar i en hiss. I detta inledande aptitretande stycke – vars syfte är att locka till fortsatt läsning – ska du alltså ge en komprimerad anledning till varför företaget ska anställa dig.
  3. Eventuellt: mål och ambitioner. Vad vill du få ut av en anställning på arbetsplatsen du söker dig till (kortsiktigt och långsiktigt).
  4. Beroende på ålder behöver man inte skriva med gymnasieutbildning. Generellt sett behöver man under punkt 3 och 4 inte nödvändigtvis skriva allt i kronologisk ordning (tidssorterad ordning med det senaste i topp). Det viktigaste ska presenteras först. Tilläggsutbildningar såsom kurser på Medborgarskolan, språkkurser och internutbildning kan också nämnas eller sparas till rubriken ”övrigt”.
  5. Förtroendeuppdrag och meriter från föreningsverksamhet.
  6. Språk. Vanliga färdighetsnivåer är ”grundläggande” eller ”flytande”.
  7. CAD, Solid Works, Slope, Office-paketet, Adobe-familjen … vad kan du?
  8. Övrigt. Här kan körkort och militärtjänstgöring nämnas.
  9. Personlig information, ex: fritidsintressen och familj.
  10. Se till att dina referenser är relevanta för tjänsten och att du förvarnat dina referenser om att de kan bli uppringda. Du kan även skriva att ”referenser skickas på begäran”.

 

Anpassa ditt CV

Anpassa ditt CV efter aktuellt jobb – använd inte ett och samma för alla jobb du söker. Ett praktiskt tips är att ha ett uppdaterat ”monster-CV” på din hårddisk. I detta monster-CV ska precis allt du gjort finnas med. När du ska söka ett jobb plockar du fram dokumentet och stryker allt som inte är relevant för tjänsten ifråga. Fundera över vilken bild av dig själv du vill förmedla. Om det är ett säljande jobb du söker bör du ha med erfarenheter som visar på en drivande personlighet och en vana att jobba med människor samt en förmåga att skapa förtroende.

Alla jobb du nämner i ditt CV måste kompletteras med en beskrivning av vad du lärde dig och på vilket sätt detta gagnar din framtida arbetsgivare. Rekryterarna är inte lika intresserade av vilka jobb du haft utan snarare hur du utvecklats och vad dessa personliga framsteg betyder för jobbet du nu söker.

Allmänna tips för ett CV är att hålla sig till sanningen, skriva luftigt, skriva i punktform, vara rakt igenom positiv och att inte skriva längre än två sidor. Använd aldrig förkortningar. Välj stilnivå med omsorg (”tala till bönder på bönders vis och de lärde på latin”). Se till att få din text korrekturläst – stavfel, särskrivningar och grammatiska fel sticker i ögonen.

Viktigt att tänka på är att ”hjälpa rekryteraren”. Se till att det tydligt framgår vad du har för utbildning, arbetslivserfarenhet och ansvarsområden, var du bor och vilka språk du har läst. Undvik ”flum”, estetiska utsmyckningar och andra krusiduller som gömmer huvudbudskapet.

Ett tips är att skriva ut dina ansökningshandlingar på papper och läsa högt. På detta vis identifierar du lätt stavfel och dålig läsrytm.

I ditt CV bör du undvika att nämna arbetsplatser och goda egenskaper som du inte förklarar. Skriva vilka erfarenheter du fått och ge exempel på situationer som tyder på de påstått goda egenskaperna.

Avslutningsvis, ibland skiljer man på CV och meritförteckning. Man kan säga att CV är en fylligare version av en meritförteckning som utförligare beskriver exempelvis arbetsuppgifter och lärdomar. I ditt CV finns också vanligen personlig information såsom fritidsintressen.