Hoppa till huvudinnehåll

Berg- och anläggningsteknik - högskoleingenjör

180 högskolepoäng

Vill du arbeta inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen? Vill du få kunskaper och färdigheter som är viktiga för industrin? Vill du vara med och skapa framtidens samhälle? Då är denna utbildning något för dig!

Utbildningens huvudämnen är berg-, geo- och mineralteknik samt bergmekanik. I dessa ämnen kopplas teoretiska kunskaper samman med till exempel praktiskt inriktade fält- eller laboratorieövningar. Utbildningens teoretiska grund är geologi, matematik och fysik. Ett examensarbete ingår där du får visa din förmåga att självständigt lösa en uppgift genom att tillämpa de kunskaper du förvärvat under studietiden. Oftast genomförs examensarbetet i samarbete med industrin. Utbildningen ger dig även behörighet till vidare studier på masternivå vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningens innehåll

Förutom de teoretiska grunderna och programmets huvudämnen ingår kurser i mätteknik, markbyggnadsteknik, entreprenadjuridik och ekonomisk geologi. Inhämtade kunskaper tillämpas och förankras i verklighetsbaserade projektarbeten och fältövningar. 

Programmet ges vid Bergsskolan i Filipstad. Utbildningen bedrivs till största delen som traditionell klassrumsundervisning. En del föreläsningar och lektioner kommer att ske med hjälp av distansteknik från Luleå. På så sätt får du tillgång till den bästa ämneskunskapen Luleå tekniska universitetet kan erbjuda. 

Var kan jag jobba?

Du kommer arbeta i en expansiv bransch där det pågår flera stora projekt både inom anläggnings- och gruvindustrin. Arbetsgivarna finns främst inom företag som bryter, förädlar, bearbetar eller använder berg och bergmaterial. Utbildningen leder till många olika befattningar i industrin, tex. planerare,  produktionschef, teknikchef, inköpare och säljingenjör.

Grundläggande behörighet, grundnivå
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)
Grundnivå
Högskoleingenjörsexamen
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov
Share/Save Dela