Hoppa till huvudinnehåll

Vår unika mineralsamling

Vår unika mineralsamling både underlättar och förgyller utbildningen i geologi.

Fakta

  • Det var Bergsskolans grundare Franz von Schéele, som år 1830 lade grunden till skolans mineralsamling.
  • Samlingen innehåller i dag c:a 24 500 stuffer utställda och förvarade i 106 inglasade montrar och skåp. Den utvidgas ständigt genom gåvor, insamlingar och inköp.
  • Samlingarnas huvudändamål har allt sedan början varit att tjäna som underlag för undervisningen i de mineralogiska och geologiska ämnena. De är därför indelade och i detaljer ordnade efter undervisningens behov.
  • Samlingarna har också fått ett betydande dokumentariskt och vetenskapligt värde för många mineralfyndigheter inom och utom landet.

 

Samlingarna utgörs av följande delar

  • Bergartsamlingen
  • Samlingen för allmän geologi
  • Samlingen för Sveriges geologi, kronologiskt ordnad
  • Samlingen för ekonomisk geologi (mineralgeologi)
  • Samlingen av bergtäckande lösmaterial
  • Samlingen för Värmlands geologi och mineralfyndigheter, med en särskild samling av Långbans mineral.

 

Till detta kommer samlingar för laborationer och tentamina.

 

Samlingarna kan visas mot en avgift för besökare efter avtal med skolans expedition.

 

Guld

Share/Save Dela