Hoppa till huvudinnehåll

Bergsskolan ansökte om fyra yrkeshögskoleutbildningar

De nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar på Bergsskolan. De som studerat på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för i mer än 94 %.

Några av kurserna kommer att vara precis lika som idag och några kommer förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara att vi nu precis som de första 170 åren i Bergsskolans historia kommer att ha praktik i utbildningarna. De studerande kommer att under sin utbildning varva praktik och teori för att vara ännu mer förberedda för arbetslivet och bättre förstå den teori som våra kurser innehåller. De nya utbildningarna utgörs av 25 % praktik och 75 % teori.

Myndigheten för yrkeshögskolan fattar sitt beslut om ansökningarna i januari 2020 och planerna är att de första yrkeshögskolestuderandena på Bergsskolan ska kunna börja sina studier hösten 2020.

Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens utbildningen leder till är centralt för en yrkeshögskoleutbildning. Bergsskolan samarbetar med många företag. De företag man nu de senaste veckorna slutit samarbetsöverenskommelser med angående praktikkurser i de nya utbildningarna är bland annat: SMA Mineral, NCC Industry, Norkonsult, Metron miljökonsult, Sweco Civil, Voestalpine Precision, Element materials Technology, Björneborg Steel, Outokumpu, Skanska Industrial Solution, LKAB, Thyréns, Ovako, Bjerking AB, LIFA AB, NCC Industry, Wermlands Bergentreprenad, Boliden Mineral, Håkanssons Sågblad, Uddeholm, Zinkgruvan Mining, Höganäs Sweden, Seco Tools,  Kathal AB, SSAB, Strukton Rail, Swerock, Svensk kärnbränslehantering AB, Sandvik Material Technology, Erasteel Kloster AB, Sandvik Rock tools, Nitro Consult och Lesjöfors Industrifjäder.

Share/Save Dela