Hoppa till huvudinnehåll

Sommarsamtal med ordföranden i Bergsskolans studentkår

Joel är vald som ordförande i Bergsskolans studentförening under ett år och i uppdraget ingår bland annat att företräda studenterna i Bergsskolans studentkår. Joel har ett år kvar på det treåriga högskoleingenjörsprogrammet Berg- och anläggningsteknik.

Vad gör du nu under sommaren?

Under perioden juni – augusti har jag ett sommarjobb vid Skanskas enhet, Infrastruktur Mälardalen. Jag är på ett projekt som heter Stenkumla-Dunsjö, där vi bygger ut befintlig järnväg till dubbelspår för att underlätta trafiken, till detta kommer vägar och sju stycken broar. Jobbet ingår som en del i ett ledarprogram som Skanska har och benämns P3. I den här omgången är vi två studenter från Bergsskolan som deltar.

Berätta lite mer om praktikjobbet och Skanskas P3-program

Utöver sommarjobbet, som hittills har varit väldigt givande, ingår bl.a. en veckas intensivutbildning i ledarskap och gruppdynamik som anordnas av Skanska. Jag får också möjlighet att diskutera mitt kommande examensarbete som jag får genomföra vid någon av Skanska anläggningar eller projekt genom programmet.

Vid startträffen i Stockholm visade det sig att de flesta P3-studenterna läste husbyggnadsinriktade utbildningar, vilket gör oss från Bergsskolan väldigt speciella. Flera av dem blev intresserade av vår berg- och anläggningsinriktade utbildning.

Hur kom du i kontakt med Bergsskolan?

Ja, det är på krokiga vägar och rätt mycket av en slump tror jag. Jag valde från början teknikprogrammet på gymnasiet hemma i Mjölby, trots att jag inte var så där väldigt studiemotiverad. Redan första året hoppade jag av för jag kände inte att det var min grej helt enkelt och sökte mig till byggprogrammet istället. Att det blev byggprogrammet beror delvis på morfar som är gammal byggare och som inspirerat mig på många olika sätt.

Mer av en slump såg jag att det fanns möjlighet att läsa det tredje året på Spångbergsgymnasiet i Filipstad, med inriktning mot bergteknik och möjligheten att få utbildning inom bergborrning och sprängning. Jag sökte mig därför till Filipstad och fick ett väldigt bra intryck. Skolan har bra kontakter med näringslivet och jag hade förmånen att få ett stipendium av Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) i samarbete med Sandvik Mining and Construction som årets bergsprängarstudent 2012.

Min första kontakt med Bergsskolan var via de föreläsningar som vi fick på Spångbergsgymnasiet av en geologiprofessor som heter Rob Hellingwerf. Då väcktes intresset för geologi på riktigt.

Efter gymnasieskolan arbetade jag knappt ett år hemma i Mjölby. Jag bestämde mig sen för att söka Bergsskolans basår och läsa upp betygen för att komma in på Bergsskolans berginriktade ingenjörsprogram, vilket jag började med 2013.

Vad har du för intryck av Bergsskolan?

Utbildningen är mycket bra. Den knyter ihop teori och praktik på ett som känns naturligt. Skolan har ju också en lång tradition av att arbeta tillsammans med näringslivet. När jag blev invald i Bergsskolans styrelse upptäckte jag att där sitter väldigt aktiva representanter från industrimineral-, stål- och bergmaterialföretag.

Att få plugga på en mindre skola, då vi är ungefär 180 studenter totalt sett, ger fantastiska möjligheter att knyta kontakter både med lärarna och med studiekamraterna. Men samtidigt ett utmärkt tillfälle att utvecklas på ditt personliga plan.

Att skolan finns på en mindre ort känns också naturligt för oss som kommer från ”landet” utanför storstadsregionerna. När jag jämför vad mitt boende kostar i förhållande till vad det kostat om jag valt att plugga vid något av de stora lärosätena betalar jag mindre än hälften. Att vi som skrivit oss i kommunen dessutom får ett bokbidrag på 1 300 kronor per termin gör inte saken sämre.

 

Vad händer härnäst för din del?

Efter lite ledighet ska jag tillbaka till skolan och hjälpa till med introduktionen av nya studenter till hösten. Vi har ett bra samarbete med skolans rektor som är väldigt mån om att vi hjälps åt med att slussa in våra nya studiekamrater.

Sen ska jag läsa klart mitt tredje år och skriva mitt examensarbete, har inte riktigt klurat ut vad för ämne jag ska behandla än men det fixar sig under terminens gång.

Efter Bergsskolan känns det naturligt att ge sig ut i arbetslivet på riktigt och när jag lyssnar på vad bergmaterialindustrins företrädare i Bergsskolans styrelse Jan Eriksson från Swerock AB säger, så hyser jag gott hopp om att hitta spännande arbetsuppgifter.

Vilka råd vill du ge ungdomar som inte bestämt sig för om och vad de ska läsa till hösten?

Ta kontakt med Bergsskolan eller oss på Studentföreningen och gör gärna ett besök på skolan. Vi är många som går och som gått på Bergsskolan som känner att vi får en väldigt bra utbildning.

Efter studierna väntar väldig bra karriärmöjligheter eller - för de som fått känsla för än mer utbildning - möjligheten att läsa vidare på något masterprogram vid Luleå tekniska universitet, som är Bergsskolans akademiska huvudman.

 

Sammanfattning av ett samtal mellan Joel Eriksson, Bergsskolans rektor Jörgen Andersson och undertecknad.

Björn Hellqvist

Bergsskolans rektor Jörgen Andersson i glatt samspråk med studentföreningens ordförande Joel Eriksson.
Bergsskolans rektor och studentföreningens ordförande.
Share/Save Dela