Hoppa till huvudinnehåll

Nära samarbete mellan Boliden och Bergsskolan

"I Bolidens samarbete med universitet och högskolor prioriteras de program och utbildningar där vi ser att vi har ett rekryteringsbehov, både nu och i framtiden. Bergskolan som arrangerar högskoleingenjörsprogrammet med inriktning Berg- och anläggningsteknik är en av dessa och utgör en viktig del i vår rekryteringsstrategi vad gäller rekrytering av framtida ingenjörer. Att erbjuda examensarbeten är även en viktig del i vår ”Employer Branding” strategi när det kommer till att skapa intresse för gruvbranschen och för Boliden som företag. För Boliden är det ett bra sätt att lära känna Bergskolestudenterna och för studenternas del ett bra sätt lära sig känna företaget och vad Boliden har att erbjuda i egenskap av arbetsgivare”, säger Janne Lindmark som arbetar med personalfrågor inom Boliden Gruvor.

 Att skriva examensarbete är ofta ett första steg in i Boliden som i sin tur kan leda till sommarjobb och framtida anställning. Som företag vill vi skapa ett starkt intresse för gruvbranschen och genom att erbjuda spännande och utmanande examensarbeten bidrar vi till detta. Våra ”exjobbare” får möjligheten att lära känna Bolidens olika utvecklingsområden inom teknik etc. samt möta de utmaningar vi står inför inom vår verksamhet. Dessutom har vi sedan många år goda erfarenheter av studenterna från Bergsskolan som genom sina examensarbeten bidrar till att lösa verkliga utmaningar inom vår verksamhet” säger Janne Lindmark.

I början av juni presenterades sammantaget fem examensarbeten på Bergsskolan som genomförts av sju Bergsskolestudenter vid olika Bolidenanläggningar. Fyra inom högskoleingenjörsprogrammet Berg- och anläggningsteknik och ett på det tvååriga teknikerprogrammet Berg- och anläggningsindustri. 

Examensarbetena behandlade frågeställningarna

  • Kvalitetssäkrad bultplansgenerering
  • Fragmentering i Aitik
  • Skivpallborrning med rör eller stänger
  • Kankbergsgruvans aktivitetsplanering
  • Standardiserade pumpbassänger

Enligt examinatorn vid Bergsskolan – professor Rob Hellingwerf – håller årets examensarbeten genomgående mycket god kvalité.  De lever också upp till Bergsskolans ambition att kombinera hög industrirelevans med de akademiska kraven att tillämpa vetenskapligt grundad teori och metod för att lösa problem. 

Janne Lindmark, Senior HR Developer, Boliden Gruvor, HR och Hållbarhet
Janne Lindmark, Senior HR Developer, Boliden Gruvor, HR och Hållbarhet
Från vänster Henrik Précenth, Claes Rapinoja, Melina Stender, Albert Olsson, Isabell Sandberg, Simon Jönsson och Alexander Hugosson – som alla gjort sina examensarbeten hos Boliden - fotograferade i samband med Bergsskolans traditionsenliga avslutningsceremoni den 3 juni.
Från vänster Henrik Précenth, Claes Rapinoja, Melina Stender, Albert Olsson, Isabell Sandberg, Simon Jönsson och Alexander Hugosson – som alla gjort sina examensarbeten hos Boliden - fotograferade i samband med Bergsskolans traditionsenliga avslutningsceremoni den 3 juni.
Share/Save Dela