Hoppa till huvudinnehåll

Gästföreläsning från NCC

Den 17 februari gästföreläste Marie Norén och Fredrik Elesand för studenterna som läser Bergsskolans Arbetsledningskurs. Båda är knutna till NCC Industry, som under många år har sett Bergsskolan som en av sina främsta rekryteringsbaser. Som inledning informerade Marie Norén – som arbetar med Strategic Management inom division Stenmaterial - om NCC´s nya organisation och tillväxtstrategi.

För perioden 2016 – 2020 har NCC satt målet att växa med i genomsnitt 5 procent per år. För att nå målen har man satsat på renodlade specialiserade bolag med Norden som marknad. Marie betonade kompetensförstärkning och kompetensförsörjning som ett av de viktigaste satsningsområdena för att NCC ska bli effektivare och mer lönsamt. Tillväxtplanerna – där Norge ses som den främsta tillväxtmarknaden – förutsätter att NCC kan rekrytera många, med betoning av många, nya medarbetare. Inom division Stenmaterial har man inte minst ett stort behov av nya medarbetare som kan skolas in som platschefer och arbetsledare.

Fredrik Elesand - som är utbildad högskoleingenjör med inriktning berg- och anläggningsteknik - berättade om hur det är att fungera som arbetsledare och hur NCC introducerar nya medarbetare och vilket stöd t ex en platschef får från specialistfunktioner inom NCC som HR och juridik. Fredrik beskrev också sin egen karriär inom NCC från platschefsuppdrag till nuvarande uppdrag som affärsutvecklare inom division Stenmaterial.

 

I samband med gästföreläsningen passade flera av kursdeltagarna på att ställa frågor och visa upp sig för en potentiell framtida arbetsgivare.

 

Kontaktsamtal i samband med gästspel från NCC på Bergsskolan
Share/Save Dela