Hoppa till huvudinnehåll

Skräddarsydda kurser

Vi skräddarsyr kurser och anpassar dem till de behov och önskemål som finns på ert företag.

Kurserna kan vända sig till personer på olika befattningar inom företaget, till exempel produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, verkstadsingenjörer, planerare, säljare, inköpare eller konstruktörer som behöver fräscha upp eller fördjupa sina kunskaper.

 

En intern kurs är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kolleger inom olika områden på företaget för att utbyta erfarenheter. Många gånger hjälper en sådan kurs till att förstå andra avdelningars perspektiv och skapa en bättre samsyn inom organisationen. 

 

Exempel på skräddarsydda kurser

Här presentarer vi några exempel på skräddarsydda kurser som vi gärna anpassar till ert företag. Vi kan även ta en befintlig kurs och anpassa till ert behov och er versamhet.

 

Metallurgiutbildning, 5 dagar

Metallurgiska grundbegrepp, Stålframställning, Skänkmetallurgi, Kristallografi, Gjutningens metallografi, Fasdiagram, TTT‐ och CCT diagram, Värmebehandling av stål samt tillämpade exempel från det egna företaget.

 

Trådteknik, 2 dagar

Tråddragning, plastisk deformation, materiallära.

 

Stålets materiallära, 15 dagar

Metallografiska grunder, stål, låglegerat, korrosion, stål rostfritt, mekanisk provning, speciallegeringar, värmebehandling, skadefallsundersökningar, materialstandarder.

 

Stålets värmebehandling, X dagar

Anpassa denna kurs utefter ert ståls processväg. Stålets mikrostruktur och egenskaper, fasomvandlingar i stål, intermediära faser och deras betydelse, värmning och kylning, legeringsämnen och dess påverkan, gjutstrukturer och segringar, homogenisering, etappglödgning

Share/Save Dela