Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Efterfrågan på kvalificerade tekniker och ingenjörer är idag hög inom våra branscher, det vill säga stål/metall och berg/anläggning. Dessa områden fortsätter att expandera samtidigt som pensionsavgångarna är höga.

Den globala efterfrågan på stål kommer med all sannolikhet att öka kraftigt i framtiden, inte minst i växande ekonomier som Kina och Indien. För att klara en allt hårdare global konkurrens måste den svenska stålindustrin ständigt utveckla och förbättra sina produkter och effektivisera sin produktion. Stålindustrin betecknas av många som en av de stora utvecklingsbranscherna inom svensk industri. En examen från Bergsskolan ger mycket goda förutsättningar att få anställning inom stål- och verkstadsindustrin, men också inom företag som är kunder eller leverantörer till företagen inom dessa branscher.

 

Kunskap och kompetens i berg- och mineralteknik efterfrågas inte bara från gruv- och mineralindustrin. Även företag som arbetar med olika typer av anläggningsarbeten, till exempel utbyggnaden av infrastruktur, har behov av duktiga medarbetare inom detta område. Många nya vägar, järnvägar och tunnlar byggs, både i Sverige och utomlands.

 

Samtidigt bedöms efterfrågan på metaller öka kraftigt de närmaste 10-20 åren. Inte minst brytning av koppar, zink och guld kommer att öka. Med det stora intresset för mineral finns det goda skäl att anta att antalet gruvor i drift kommer att öka ytterligare. Det innebär att efterfrågan på välutbildade ingenjörer och tekniker också kommer att öka – inte bara vid gruvorna, utan också vid de följande leden i branschen som arbetar med förädling och produktutveckling.

Bristindex 2017

Share/Save Dela