Hoppa till huvudinnehåll

Bergsskolans samarbete med LTU är strategiskt viktigt för gruvbranschen

Bergsskolan har intervjuat Per Ahl som är VD för SveMin – gruv- och mineralindustrins branschorganisation – om gruvindustrins framtid. Branschen kommer alltid att ha behov av välutbildade personer. Vi vill därför rekommendera den som är intresserad att söka till Bergsskolans program - vi har öppet för antagning fram till första veckan i september!

Hur står det till i gruvindustrin?
Det står bra till i gruvindustrin. Vi har en stark innovationskraft och de stora bolagen har tack vare sina förädlade produkter, LKABs pellets och Bolidens olika försörjningsvägar till sina smältverk genom både primär råvara och återvinning, ett bättre läge än de flesta konkurrerande företag. Boliden var dessutom sannolikt världens lönsammaste gruvföretag 2015. Men läget är tufft för många och förhoppningarna (och signalerna) är att priserna bottnar 2016. Det är inget fel på efterfrågan, allt kan säljas. Det som oroar mest är den låga nivån på prospektering.

 

Har svensk gruvindustri någon framtid?
Absolut, under de senaste 10 åren har gruvindustrin investerar cirka 90 miljarder kronor. En enorm summa pengar som skapat moderna högt automatiserade, digitaliserade, och effektiva verksamheter. Det innebär att när konjunkturen vänder finns en väldigt bra hävarm till starka resultat. Tack vare högt ställda krav har det svenska gruvklustret med producenter, maskintillverkare och serviceföretag tillsammans utvecklat säkra, hållbara processer och utrustningar med mycket bra miljöprestanda. Exporten av modern teknik är en viktig del av det globala miljöarbete som branschen sysslar med.  Bra mineralogi, högt utvecklad teknik och kunniga medarbetare gör att framtiden ser mycket ljus ut. Alla måste dock förstå att gruvbranschen är en cyklisk bransch där metallpriserna varierar och sätts på globala börser. För detta har de etablerade företagen en buffert, de nya får det tuffare om man kommer ut fel i konjunkturcykeln.

 

Vad kan du säga om branschens framtida rekryteringsbehov av högskoleutbildade tekniker och högskoleingenjörer?
Branschen kommer alltid ha behov av välutbildade personer. Den expansion vi ser i Sverige gör dessutom att antalet jobb ökar. Trenden kommer att fortsätta där allt högre utbildning krävs för att få arbete inom industrin. Inte minst branschens höga automationsgrad kräver väl utbildad personal. AF-gruv gör analyser varje år av behovet.

 

 

Bergsskolan har utbildat personal för gruv- och stålindustrin sedan 1830. Vilken roll spelar Bergsskolan av idag?
Bergsskolans långa tradition inom gruv- och stålbranschen har skapat en stor kunskap om svensk basindustri inom skolan som är viktig för elevernas utveckling. Dessutom har skolan ett varumärke som arbetsgivare litar på. Att LTU idag är huvudman för skolan är strategiskt viktigt för branschen. Kopplingen universitet-högskola innebär att FoI-frågor kommer högre upp på agendan, att fler institutioner (professorer) finns att tillgå inom olika områden och att det lättare kan introduceras nya tekniska rön och kunskaper. Få branscher som vår har en så tydlig ”utbildningskedja” med olika nivå, gymnasium, högskola och universitet. Här är Bergsskolan en viktig länk.

 

Vad tror du lockar nya medarbetare med kvalificerad utbildning till branschen?
- Utvecklingstakten.
Vilken annan bransch samlar en så stor bredd av företag som testar sin yttersta teknik? Ericsson 5G, Volvo självkörande fordon, ABB reglerteknik, Mobilaris positionering, Siemens eldrifter, SSAB processutv etc.
- Bredden på arbetsuppgifter.
Otroligt många olika arbetsuppgifter finns i branschen som gör att de egna utvecklingsvägarna är många
- Miljöarbetet
Kraven på bra miljöprestationer är stora i branschen. Många av arbetsuppgifterna är att skapa den bästa miljön. Gruvbranschen bedriver ”äkta” hållbarhetsarbete.
- Att göra nationell och global nytta
Utan gruvor kan inte välfärden utvecklas. Människor skulle inte komma ur fattigdom och få ett drägligt liv.
- Lokaliseringen
Branschen finns över hela landet, bland annat på många ställen dit andra åker för att vara lediga.

Share/Save Dela